Företagslån

En viktig del av att driva företag är att ha tillgång till kapital. Faktum är att många företag går i konkurs på grund av dålig likviditet trots att man gör vinst. Under en expansionsfas behövs kapital att kunna investera i nya maskiner, utrustning eller personal. Ett bra sätt att finansiera en tillväxt är att ta ett företagslån.

Exempel på långivare som erbjuder lån till företag:

Krav på lönsamhet

Att låna pengar till en ny verksamhet är väldigt svårt. Banken vill ha säkerhet för sitt lån, vilket kan göras i form av en företagsinteckning i kombination med personlig borgen. Det är betydligt enklare att få lån till ett företag som redan uppvisar lönsamhet och där det finns goda möjligheter för tillväxt.

Investeringslån och checkräkningskrediter

De allra flesta banker erbjuder lån till företag i form av investeringslån eller som kontokrediter, s.k. checkräkningskrediter. Investeringslånen är i regel på mellan 50 000 – 250 000 kr och är tänkta att användas till inköp av nya maskiner, inventarier eller tillbyggnationer i lokaler och på byggnader.

Den andra typen av vanligt lån till företag är en kontokredit som kan utnyttjas för att kapa tillfälliga toppar i kostnader. Det kan vara för att bygga lite extra lager inför julshopping eller överbrygga perioder med lägre likviditet. Den här typen av krediter har ofta en fast avgift per år och en rörlig ränta beroende på utnyttjad kredit.

Låna av privatpersoner blir vanligare

På senare år har det blivit allt vanligare att företag även lånar från privatpersoner. Peer-to-peer (P2P) kallar man den låneform som vill förenkla lånemarknaden och frikoppla lånesystemet från bankvärlden. Det kanske är mest förekommande mellan privatpersoner, men nu har det dykt upp flera aktörer dit företag kan vända sig för att låna pengar från privatpersoner. Några exempel på denna typ av tjänst är:

  • ToBorrow, en digital marknadsplats för företagslån
  • FundedByMe, webbplats för s.k. crowdfunding

Crowdfunding

Crowdfunding är ett begrepp som man oftare hör och tjänster som Kickstarter och Fundedbyme har hjälpt många förverkliga sina idéer på nya produkter och tjänster.

Fakturabelåning och factoring

Ett alternativ till att lösa problem med likviditet för företag som har aktiv verksamhet är att belåna eller sälja fakturor. Factoring är ett relativt vanligt sätt att ta hem kapital snabbt på.

Det funkar så att man ansluter sig till ett kreditinstitut som är villig att köpa ett företags fakturor, enstaka eller alla. Mot en procentsats på fakturabeloppet får företagaren som säljer fakturan pengar snabbt istället för att behöva vänta på kunders betalningar.