Överbryggningslån

När man säljer en bostad och samtidigt ska köpa en ny är det inte säkert att datumen för köp och försäljning förläggs till samma dag. Om köpet av den nya bostaden sker före du lyckas sälja din gamla uppstår ett likviditetsproblem. Du kan helt enkelt inte lösa ditt gamla lån förrän du sålt den.

Det är här det så kallade överbryggningslånet kommer in. Det är ett korttidslån som används för att överbrygga lån i just såna här situationer. De allra flesta långivare som erbjuder bolån har denna typ av speciallån. Det är banken som du valt för ditt nya bostadslån som ger dig denna möjlighet.

För att kunna ta ett brygglån måste du kunna uppvisa ett köpes- och säljkontrakt utfärdat av en mäklare. Du måste kunna klara av att betala dubbla räntekostnader under tiden du innehar överbryggningslånet då det löper med ränta. I regel är överbryggningslånet amorteringsfritt och betalas av i sin helhet samma datum som du säljer din gamla bostad.

Överbryggningslån hos svenska storbanker

Har ser du en enklare sammanställning på överbryggningslån hos några svenska storbanker. Klicka på bankens namn för att komma direkt till informationsbladet om brygglånet hos respektive bank.

Skandia; amorteringsfritt, betalas av på försäljningsdagen, maximalt 90 dagar, ränta enligt 3-månadersränta

Swedbank; amorteringsfritt, betalas på säljdagen, max löptid 6 månader

SEB; amorteringsfritt, del av lånelöfte, max löptid 6 månader, rörlig ränta

Handelsbanken; löptid max 6 månader