Effektiv ränta

Vad menas egentligen med effektiv ränta? Den effektiva räntan är den totala kostnaden för ett lån uttryckt som procent per år av lånebeloppet. Som kostnader räknas då:

  • ränta
  • uppläggningsavgift
  • administrationsavgift
  • avi-avgift

Jämförelseränta för flera lån

Alla långivare måste idag tydligt uppge vad den effektiva räntan är på lånet. Detta för att vi som konsumenter ska kunna jämföra olika lån och långivare. Om du ska ta ett bolån och tar in offerter från flera olika banker vill du kunna jämföra kostnaden.

Samma om du ska köpa en bil så vill du kunna jämföra billånets effektiva ränta mot andra långivare men kanske också mot annat typ av lån. Det är inte alltid som billån är det bästa alternativet för köp av ny bil.

Så räknar du ut den effektiva räntan

Du kan själv räkna ut lånets effektiva ränta. Börja med att räkna ut räntekostnaden genom att ta lånebeloppet multiplicerat med årsräntan. I exemplet nedan har vi valt ett lånebelopp på 10 000 kr till en ränta på 7%. Det ger en årsränta på 700 kr.

Addera sedan alla avgifter som du tvingas betala för lånet. Kanske måste du betala en uppläggningsavgift? Om du inte betalar via autogiro är det vanligt att man får betala en aviavgift. I vårt exempel uppgår uppläggningsavgiften till 295 kr och aviavgiften för helåret till 180 kr.

Det ger en total kostnad på 1 175 kr. Dela summan med lånebeloppet och multiplicera resultatet med 100 och du får den effektiva räntan uttryckt i procent. Det är den du ska använda vid en jämförelse mot andra lånealternativ.

Räkneexempel på effektiv ränta

Effektiv ränta på mikrolån

De små lån som vi kallar för SMS-lån eller mikrolån har en liten annorlunda beräkningsmodell. Dessa lån är väldigt korta och ska i de allra flesta fall betalas tillbaka redan efter 30 dagar.

Effektivränta anges oftast på årsbasis och för mikrolånen måste vi lägga in den korta tidsaspekten för att kunna jämför mot andra alternativ där återbetalningstiden kanske är 60 dagar eller längre.

Formel för ränta

Formeln för den effektiva räntan på mikrolån

Bilden ovanför visar hur formeln för beräkning av mikrolånets ränta ser ut. Nu behöver inte du kunna hur man använder den. Enligt Europaparlamentets fastställda lag 2008/48/EG måste alla som lånar ut pengar räkna ut och redovisa sin effektiva årsränta enligt formeln.

Det innebär att du ska kunna hitta den effektiva årsräntan angiven på långivarens hemsida så att du kan göra din jämförelse och se prislappen på lånet.

Exempel: Du tar ett lån på 1000 kr som du betalar tillbaka inom 30 dagar. Återbetalningen du krävs på är 1 125 kr. Din absoluta kostnad i kronor är 125 kr. Den beräknade effektiva årsräntan blir då 319%.

Om räntan överstiger 29,5% ska krediten märkas som en högkostnadskredit enligt nya regler i konsumentkreditlagen från 1 september 2018.