SMS-lån

Ett SMSlån är en så kallad högkostnadskredit. Det är ett kortare lån som tidigare togs genom SMS med mobilen, därav namnet. Idag hänger begreppet fortfarande kvar och vissa använder det i namnet som till exempel SMSkredit. Det är dock vanligen via BankID och en hemsida som ansökan sker genom.

När kan ett SMS-lån vara bra/dåligt?

Beloppen som lånas i denna typ av lån är små och vanligtvis på mellan 1000 – 5000 kr (mikrolån). Det kan tyckas vara ett litet belopp och borde inte man ta det från sitt sparkonto istället?

I de bästa av världar behöver ingen låna pengar. Tyvärr är inte situationen så för vissa grupper i samhället och det är dessutom en grupp som inte borde behöva betala dyrt för att låna pengar. SMS-lånen bör användas med försiktighet och bara för att snabbt lösa en akut kris. Tänk igenom en extra gång om du funderar på att ta SMS-lån trots att du har en betalningsanmärkning.

Ett tillfälle då ett kort, snabbt lån kan vara bra är om din bil gått sönder och du måste ha den för att kunna ta dig till jobbet och tjäna in lön. Risken är annars att du inte håller din intäkt uppe och det kan bli en ond spiral med ytterligare betalningsproblem nästa månad. Behöver du gå denna väg kan du jämföra sms lån på Lånium.

Men, den som äger en bil bör egentligen ha en sparbuffert för just oförutsedda händelser. Vilka gånger ska man överväga minst en eller flera gånger för innan man tar en högkostnadskredit som t ex hos Onea.se? Ja, det är definitivt all typ av konsumtion som rör kläder, resor och annan shopping. Det är enligt alla ekonomiska experter inget som ska finansieras med dyra smslån.

3 fördelar med SMS-lån

  • Enkelt att ansöka om med mobilen
  • Snabbast utbetalning av alla låneformer
  • Inga krav på vad pengarna ska användas till

3 nackdelar med sms-lån

  • Dyra räntor och höga avgifter
  • Allt för lätt att teckna, risk att hamna i skuldfälla
  • Låga maximala lånebelopp

Jämför olika små, korta lån (sms-lån)


Ingen ränta till förmån för höga avgifter för nya SMS-lån

Det är vanligt att företag som erbjuder SMS-lån lockar med att ingen ränta tas ut om man betalar tillbaka lånet redan nästa månad. Dock ska man vara medveten om att det istället tas ut en administrativ avgift, vilket blir din kostnad för lånet.

Finns det några lagar som begränsar hög ränta på SMS-lån?

Alla SMSlån är dyra i jämförelse med privatlån eller bolån. Det är dock en helt annan typ av kredit och kreditföretagen själva tycker inte att man ska jämföra med det.

De senare åren har det kommit en tydligare reglering av just högkostnadskreditmarknaden. Lagen säger idag att ingen får ta en ränta som överstiger aktuell referensränta + 30%. Referensräntan är en räntesats som fastställs en gång var sjätte månad (1 januari, 1 juli). Den kan man se på Riksbankens hemsida.

Referensräntan har nu varit negativ ett tag och legat på -0,5%. Det innebär att maximal ränta som kan tas ut på ett sms-lån är 29,5%.