Faktorer som påverkar din bolåneränta

Ungefär 60% av Sveriges befolkning bor i ett eget hus eller bostadsrätt. Majoriteten har lånat pengar för köp av sin bostad. Vilken ränta man har på sitt bolån kan bero på flera olika faktorer.

Att låna pengar till köp av egen bostad är ett av de största finansiella åtaganden vi gör. I storstäderna måste de allra flesta låna miljontals kronor för att kunna köpa en villa och i många fall även för köp av en bostadsrätt.

Vi betalar för lånet genom att betala ränta på de lånade pengarna. Vilken ränta vi betalar skiljer sig åt över tid men också mellan olika personer.

Bankspecifika faktorer som styr räntan

Man kan grovt dela in de faktorer som styr låneräntan i två huvudsakliga grupper. Den absolut största faktorn är bankspecifik och beror på rådande ekonomiska läge i samhället i stort. Banken lånar upp pengar för att kunna låna vidare till dig som konsument. Det banken tjänar sina pengar på är mellanskillnaden mellan din ränta och sin ränta.

Andra bankspecifika faktorer är kostnader för administration av lånen, lokaler, personal etc. Banken är en vinstdrivande verksamhet och behöver tjäna tillräckligt med pengar för att täcka sina egen kostnader.

Konsumentspecifika faktorer som påverkar räntan

När banken lånar ut pengar tar de risk, en risk i att du som låntagare inte kan betala tillbaka pengarna. Riskbedömningen innefattar en kreditupplysning och en s.k. ”kvar att leva på”-kalkyl. För att göra kalkylen tar de uppgifter om bland annat:

  • Anställningsform, fast anställning utgör lägre risk än projektanställning
  • Inkomst, högre inkomst är givetvis bättre än låg
  • Andra skulder
  • Bostadens marknadsvärde, eftersom bolån är utställda med bostaden som säkerhet utgör bostadens läge, skick etc. en säkerhet för banken
  • Förmögenhet, om du har tillgångar som säkerställer din betalningsförmåga kan du få lägre ränta
  • Andra affärer med banken, banken kan tjäna pengar på dig på andra sätt än via bolånet

Listräntor är bara listräntor

De sju stora bankerna som erbjuder bolån idag publicerar kontinuerligt sina bolåneräntor. Dessa räntor är inte den ränta alla får som tecknar bolån, utan kallas för listräntor. Den ränta som du får kan skilja sig baserat på din ekonomiska förutsättning och övriga affärer med banken.

De bankspecifika faktorerna är inget du kan påverka hos den bank du har idag. Du kan givetvis byta bank om du vet en bank som har bättre marginaler och större prutmån. De konsumentspecifika har du större möjlighet att påverka, vilket kan ge dig bättre förhandlingsläge när du diskuterar bolåneräntan med din bank.

Mer om bolåneräntor

Vad har grannen för ränta på sitt bolån? SvD har en onlinetjänst där läsare kan skicka in vilken ränta de har på sitt bolån – SvDs räntekarta