KwikSpark

Driver du ett småföretag och är i behov av mer kapital kan KwikSpark hjälpa dig. Deras målsättning är att kunna erbjuda lån till mindre företag som annars kan ha svårt att få företagslån.

kwikspark

Pengarna du lånar får du använda som du tycker är lämpligt. Det kan vara som investeringskapital, hantera oförutsedda händelser eller anställa ny personal.

Ansökning och handläggning

En del i KwikSparks verksamhet är att erbjuda en bekväm kundupplevelse. Det innefattar att handläggningstiden ska vara så kort som möjlig. Ansökningsprocessen tar mindre än 10 minuter och ansökan ska vara färdigbehandlad inom 2 dagar. En godkänd ansökan ger ditt företag pengar på kontot inom 24 timmar.

Företagslån på upp till 250 000 kr

Man kan låna från 20 000 kr upp till 250 000 kr. Återbetalningstiden är på mellan 6 och 9 månader. För att få låna måste ditt företag ha varit aktivt i över 2 år och ha en årlig omsättning på mer än 750 000 kr. Alla som sitter som ägare i ditt bolag måste vara baserade i Sverige.

KwikSpark bytte namn till Ferratum Business, som nu i sin tur har bytt namn till CapitalBox.

Tips: Om du vill konkurrensutsätta flera banker på en och samma gång för att hitta bästa lånet kan du låta Lendo hämta in offerter på företagslån åt dig.