Belåningsgrad

När man pratar och diskuterar bolån förekommer begreppet belåningsgrad. Vad betyder det egentligen och varför är det viktigt att känna till?

Så räknar du ut din belåningsgrad

Belåningsgraden är en procentsats som anger hur stort bolånet är i förhållande till bostadens marknadsvärde. Om du till exempel äger eller köper ett hus eller bostadsrätt för 2 miljoner kronor och lånar 1,6 miljoner. Då är din belåningsgrad 80%.

Formel för beräkning av belåningsgrad

Du räknar ut det genom att dividera lånets storlek med bostadsvärdet och sedan multiplicera med 100 om du vill få det i %.

Bolånetaket begränsar belåningsgraden till max 85%

Sen ett par år tillbaka har vi i Sverige ett bolånetak. Det är en regel som gör att banker och kreditinstitut inte får låna ut mer än upp till maximalt 85% av bostadsvärdet. Taket infördes den 1 oktober 2010. Före det kunde man under vissa förutsättningar och hos enskilda banker ha en högre belåningsgrad, ibland upp till 100%.

En viktig sak att tänka på för dig som tänker renovera och låna upp mer på din bostad är att det räknas som ett nytt lån. Om du redan ligger på gränsen i belåningsgrad kan det hända att du tvingas ta ett dyrare lån och behöva amortera i snabbare takt.

Att byta bank däremot räknas inte som att man tecknar ett nytt lån. Det innebär att du som har ett gammalt lån och belåningsgrad på över 85% fortfarande kan ha hela lånet som bolån. Det är dock upp till den nya långivaren att bedöma och bevilja.

Belåningsgraden en trygghet för både dig och banken

Man kan tycka att belåningsgraden inskränker i friheten att köpa bostad och låna pengar. Den har dock införts för att skydda både bolånetagare och banker. Det finns många som anser att bostadspriserna är för höga och att vi befinner oss i en bubbla.

Det var för att begränsa skenande priser och för att skydda ekonomin hos både banker och privatpersoner som man införde bolånetaket. I händelse av prisfall på bostadsmarknaden kommer de som ligger högt i grad av belåning att få det svettigt. Banken kan tvångsinlösa sin panträtt och sälja bostaden för att säkra hem sina pengar.

Amorteringskraven skärptes nyligt och nu måste alla nya lån innefatta en amorteringsplan som strävar ner mot en belåningsgrad på 70%. Kravet är att man ska amortera med en takt av 2% per år. Många banker har också som krav att låntagaren ska fortsätta amortera ner till belåningsvärde på 50% men då till en långsammare takt om 1% per år.

Belåningsgrad och amortering på bolån

Amortering är en sorts sparande. Tillgången till pengarna kan dock endast realiseras om lånet utökas eller om bostaden säljs. Den som har god koll på sin ekonomi och vill spara med högre avkastning till lite högre risk kan få bättre avkastning med aktier eller fonder.

Allt beror såklart på vilken boränta man har och vilken avkastning man kan skapa på annat håll. Räkna gärna på det själv och glöm då inte räkna med hur skattereduktionen påverkar utfallet.