Belåningsgrad

När man pratar och diskuterar bolån förekommer begreppet belåningsgrad. Vad betyder det egentligen och varför är det viktigt att känna till sin egen grad av belåning. Här går vi igenom hur du kan räkna ut din med en enkel formel.

Så räknar du ut din belåningsgrad

Belåningsgraden är en procentsats som anger hur stort bolånet är i förhållande till bostadens marknadsvärde.

Om du till exempel äger eller köper ett hus eller en bostadsrätt för 2 miljoner kronor och lånar 1,6 miljoner. Då är din belåningsgrad 80% och du räknar enkelt ut det med följande formel:

Formel för beräkning av belåningsgrad

Beräkna din belåningsgrad genom att dividera ditt bolåns storlek med aktuellt bostadsvärde och multiplicera sedan med 100 om du vill få det i % istället för decimaltal.

Bolånetaket begränsar belåningsgraden till max 85%

Sen ett par år tillbaka har vi i Sverige ett bolånetak, regeln som gör att banker och kreditinstitut inte får låna ut mer än upp till maximalt 85% av bostadsvärdet. Före införandet av taket den 1 oktober 2010 kunde man under vissa förutsättningar och hos enskilda banker ha en högre belåningsgrad, ibland upp till 100%.

En viktig sak att tänka på för dig som tänker renovera och låna upp mer på din bostad är att ditt lån kommer att räknas som ett nytt lån. Om du redan ligger på gränsen i belåningsgrad kan det hända att du får ett dyrare lån och kommer att behöva amortera i en snabbare takt.

Att bara byta bank men inte öka belåningen räknas inte som att man tecknar ett nytt lån. Det innebär att du som har ett bolån idag med en belåningsgrad på över 85% fortfarande kan ha hela lånet som bolån och inte behöva ta ett dyrare privatlån. Det är dock upp till den nya långivaren att bedöma och bevilja.

Belåningsgrad är en trygghet för både dig och banken

Man kan tycka att belåningsgraden inskränker i friheten att köpa bostad och låna pengar. Den har dock införts för att skydda både bolånetagare och banker. Det finns många som anser att bostadspriserna är för höga och att vi befinner oss i en bostadsbubbla.

Det var för att begränsa skenande priser och för att skydda ekonomin hos både banker och privatpersoner som man införde bolånetaket. I händelse av prisfall på bostadsmarknaden kommer de som ligger högt i grad av belåning att få det svettigt. Banken kan tvångsinlösa sin panträtt och sälja bostaden för att säkra hem sina pengar.

Amorteringskraven har också skärpts och nu måste alla nya lån innefatta en amorteringsplan som strävar ner mot en belåningsgrad på 70%. Kravet är att man ska amortera med en takt av 2% per år.

Många banker har också som krav att låntagaren ska fortsätta amortera ner till belåningsvärde på 50% men då till en långsammare takt om 1% per år.

Belåningsgrad och amortering på bolån

Amortering anses av många vara en sorts sparande. Tillgången till pengarna kan dock endast realiseras om lånet utökas eller om bostaden säljs. Den som har god koll på sin ekonomi och vill spara med högre avkastning till lite högre risk kan få bättre avkastning med aktier eller fonder.

Allt beror såklart på vilken boränta man har och vilken avkastning man kan skapa på annat håll. Räkna gärna på det själv och glöm då inte räkna med hur skattereduktionen påverkar utfallet.

Ta reda på bostadsvärdet för att beräkna graden av belåning

För att kunna räkna på din aktuella belåningsgrad behöver du veta din bostads aktuella marknadsvärde. Om det var flera år sedan du köpte din bostad har det hänt en hel del på bostadsmarknaden.

Om du ska omförhandla lån hos din bank är det viktigt att du har aktuella siffror. För att ta reda på aktuellt bostadsvärde kan du kontakta en bostadsmäklare. En del mäklare gör värderingar kostnadsfritt medan andra tar en liten avgift för det.

Det finns också några nättjänster som utlovar gratis bostadsvärderingar men när vi testat är det svårt att få exakta värderingar. Systemen bygger på försäljningspriser och liknande bostadsobjekt i ditt område.

Om din bostad är unik eller om det är dålig omsättning på bostäder där du bor kommer du få ett missvisande värde.