Ränterabatt

Banker har ofta en officiell ränta som är tillgänglig för allmänheten. Den visas t.ex. på bankens hemsida. En ränterabatt är rabatten du får gentemot den officiella räntan. Bra att kunna inför förhandling är hur man enkelt kan räkna ut ränta på lån.

Hur kan man få en ränterabatt?

Den senaste tiden har det skrivits mycket om hur folk förhandlar sig till ränterabatter på t.ex. sina bolån. Bankerna har marginaler på sin ut- och inlåning som de kan använda för att t.ex. förhandla med viktiga kunder.

För att få en ränterabatt bör man ha goda argument med sig till en förhandling och även vara beredd att överge sin gamla bank för att hitta utmanare som ger bättre villkor.

Vad bör man tänka på vid förhandling om ränterabatten?

Innan man ger sig in i en förhandling bör man ha förberett bra sammanställningar över alla sina lån, tillgångar och banktjänster.

Börja med att vända dig till en bank du inte är kund hos. De är villiga att göra ganska mycket för att få över dig som kund. Visa de öppet vad du får för villkor just nu på delar av din ekonomi, t.ex. bolånet.

Låt de sedan komma med ett motbud. Ibland måste du vara villig att visa hela din totala ekonomiska bild och vara beredd på att bli totalkunder hos den nya banken.

Gå sedan till din nuvarande bank och visa dem vad du har fått för erbjudande från andra banker. Vill de ha dig kvar måste de minst matcha budet, annars bör du lämna banken.

Om du får igenom en ränterabatt, se till att du får skriftligt på hur länge rabatten gäller. Kräv minst 1 år och ta för vana att kolla så att de inte smyger tillbaka din ränta till listpris igen.