Kortfristigt företagslån från OPR

Att driva företag kräver god tillgång på kapital. Ett företag kan vara lönsamt men ändå fällas av att likviditeten inte är tillräckligt bra. Leverantörer kan bli sen med betalningar och samtidigt måste du som företagsägare betala ut lön till anställda.

Kortfristiga företagslån har blivit allt mer populärt och OPR Finance AB är ett låneföretag som erbjuder snabba lån till företag. Lånen kan vara på mellan 30 000 kr upp till 500 000 kr. De räknas som korta lån då återbetalningstiden är på mellan 1-18 månader.

Lånetjänsten vänder sig till företag som har ett oregelbundet kassaflöde och behöver lösa likviditetsproblem snabbt i händelse av oförutsedda utgifter eller kostnadstoppar under korta perioder.

OPR-Företagslån har en öppen prissättning där alla lånesummor och återbetalningstider har en fast uppläggningsavgift. Det gör att du lätt i förhand kan räkna ut exakt vad företaget måste betala. Återbetalningen sker genom lika stora månatliga betalningar.

Villkor för företagslån hos OPR

Den som vill låna hos OPR måste uppfylla vissa kriterier.

  • Svenskt företag registrerat hos Bolagsverket
  • Företaget ska ha god kreditvärdighet
  • Ingen borgensman får ha betalningsanmärkning
  • Tillgång till Bank-ID

Bolagets ägare och den som ansöker om lånet måste gå i borgen för lån upp till 200 000 kr. Behöver man låna mer pengar måste två personer gå i borgen.