Medsökande till bolån och andra lån

Att ta ett lån tillsammans med en annan person kan öka dina chanser att få lån beviljat om en av er står som medsökande. Det är vanligt förekommande att par – gifta, sambo eller registrerad partner tecknar lån tillsammans.

Det kan också vara en idé om du som förälder står som medlåntagare till ditt vuxna barn om denne har låg inkomst eller av andra anledningar har dålig kreditvärdighet.

Medsökande lånar tillsammans

Kreditgivare försöker alltid att minska sin kreditrisk. Genom att ni är två som ansöker om lånet minskar deras risken. Det finns då två inkomster som kan säkerställa amortering och räntebetalningar. I många fall kan detta leda till att ni får bättre lånevillkor.

Risker att tänka på för medsökande

Att vara medsökande innebär att man delar ansvaret för lånet, men också accepterar att ta hela ansvaret för återbetalning om huvudsökande hamnar på ekonomiskt obestånd. Om denne inte klarar av att betala av lånet tvingas du som medsökande att gå in och täcka upp. Varje person som står på lånet har alltså 100% betalningsansvar och inte hälften som man kan tro.

Det är alltså viktigt att du som ska stå som medlåntagare är medveten om detta och gör din egen riskbedömning för lånet.

När behöver du en medlåntagare?

Om du har en låg inkomst eller en oregelbunden inkomst är dina chanser att få ett lån beviljat låga. Detsamma gäller om du har en eller flera betalningsanmärkningar. Här kan du läsa om hur du kollar ifall du har en betalningsanmärkning.

Att lägga till en medsökande kan avsevärt öka chansen för dig att få lån, om medsökanden har en avsevärt bättre ekonomi och kreditvärdighet än dig. Ska du köpa villa eller bostadsrätt och ska gå på visning är det redan vid ansökan om lånelöftet som medsökande bör finnas med.

Om det är ett stort lån, t.ex. bostadslån på flera miljoner, är det svårt att få lån på hela köpesumman själv. Då krävs det att ni båda som köper huset står som låntagare. Den ena står då som medsökande i samband med låneansökan men ni har lika stor skuldbörda och ansvar.