Medsökande till lån

Att ta ett lån tillsammans kan öka chanserna att få lån beviljat. De som lånar kallas då för sökande och medsökande eller medlåntagare. Det är vanligt förekommande att par – gifta, sambo eller registrerad partner tecknar lån tillsammans.

Det kan också vara en idé om du som förälder står som medlåntagare till ditt vuxna barn. Han eller hon kanske har låg inkomst eller av andra anledningar har dålig kreditvärdighet.

Medsökande lånar tillsammans

Kreditgivare försöker alltid att minska sin kreditrisk. Genom att ni är två som ansöker om lånet minskar deras risk. Det finns då två inkomster som kan säkerställa amortering och räntebetalningar och för dig som tar lån kan detta leda till att ni får bättre lånevillkor.

Risker att tänka på för medsökande

Att vara medsökande innebär att man delar ansvaret för lånet. Det innebär också att man accepterar att ta hela ansvaret för återbetalning om huvudsökande hamnar på ekonomiskt obestånd.

Om denne inte klarar av att betala av lånet tvingas du som medlåntagare att gå in och täcka upp. Varje person som står på lånet har alltså 100% betalningsansvar och inte hälften som man kan tro. Man brukar använda begreppet solidariskt ansvariga för lånet.

Det är alltså viktigt att du som medlåntagare är medveten om detta och gör din egen riskbedömning för lånet.

När behöver du en medlåntagare?

Om du har en låg inkomst eller en oregelbunden inkomst är dina chanser att få ett lån beviljat låga. Detsamma gäller om du har en eller flera betalningsanmärkningar. Här kan du läsa om hur du kollar ifall du har en betalningsanmärkning.

Att lägga till en medsökande med bra ekonomi och kreditvärde kan avsevärt öka chansen för att få lån. Ska du köpa villa eller bostadsrätt och gå på visning är vid ansökan om lånelöftet bra att lägga till medsökande.

Om det är ett stort lån, t.ex. bostadslån på flera miljoner, är det svårt att få lån på hela köpesumman själv. Då krävs det att ni båda som köper huset står som låntagare. Den ena står då som medsökande i samband med låneansökan men ni har lika stor skuldbörda och ansvar.

Vilka typer av lån förekommer medsökande på?

Det är mest vanligt vid bolån där båda personerna som bor i huset eller bostadsrätten också delar på lånet. Större lånelöfte kan beviljas och ett större bolån kan betalas ut. Ofta blir också villkoren kring bolåneränta bättre då totalekonomin för hushållet ser bättre ut.

Även vid privatlån förekommer det möjlighet att ange medlåntagare. Däremot vid mindre lån som snabblån och kontokrediter brukar det inte förekomma.

Regressrätt på lån med medlåntagare

Huvudregeln när det gäller den här typen av låneupplägg är att regressrätt gäller. Det betyder att om en medlåntagare blir krävd på hela lånesumman av långivaren (borgenären) kan den kräva tillbaka den del av lånesumman som betalats av huvudlåntagaren.