Förtidsinlösen

När man betalar av ett lån i förtid kallas det för en förtidsinlösen. Till exempel om du tecknat ett lån med återbetalning på 5 år, men redan efter 2 år betalar tillbaka hela lånet.

Bundna och obundna räntor

Om ditt lån har bunden ränta vill banken ha kompensation för utebliven ränteintäkt. Om du då väljer att förtidsinlösa ditt lån kommer banken att kräva ränteskillnadsersättning för att täcka upp eventuella merkostnader som banken får.

Om du har obunden ränta kan du oftast lösa ditt lån när som helst utan merkostnader.