Förtidsinlösen

När man betalar av ett lån i förtid. Om du tecknat ett lån med återbetalning på 5 år, men redan efter 2 år vill betala av hela lånet kallas det för att du gör en förtidsinlösen.

Bundna och obundna räntor

Om ditt lån har en bunden ränta innebär det att banken i sin tur har lånat upp kapital till bunden ränta under samma tidsperiod. Om du då väljer att förtidsinlösa ditt lån kommer banken att kräva ränteskillnadsersättning för att täcka upp eventuella merkostnader som banken får.

Om du har obunden ränta kan du oftast lösa ditt lån när som helst utan merkostnader.