Ränteskillnadsersättning

Ersättningen som betalas ifall ett lån inlöses före avtalad lånetid.

Långivaren vill ha ersättning för framtida ränteinkomst

Ränteskillnadsersättning är vanligt förekommande vid förtida återbetalningar på lån där man kommit överens om en bestämd återbetalningstid. Om du har ett lån med fast ränta som ska betalas tillbaka på 5 år, som du väljer att betala tillbaka i förtid, vill banken ha ersättning för detta. Enligt avtalet skulle du ha betalat en viss summa pengar kontinuerligt ända fram till slutdagen. Om du löser in lånet i förtid tappar banken ränteintäkter och vill därför ha betalt för det.

Ibland är det billigare att förtidsinlösa

Det finns tillfällen då du faktiskt tjänar pengar på att förtidsinlösa och betala ränteskillnadsersättningen. Om räntat har sjunkit mycket sen du tecknade ditt lån, kan du trots ersättningen ändå få en totalt lägre lånekostnad. Det kan inträffa både hos din nuvarande långivare, men också vanligt att konkurrerande långivare är villiga att ge dig bättre villkor för att locka över dig som kund.