Låneskyddsförsäkring

En låneskyddsförsäkring är en form av försäkring som tas i kraft om du inte längre kan behålla din inkomst och därmed får svårare att betala räntan på ditt lån. Det som händer är att försäkringen går in och täcker dina räntekostnader och eventuell amortering för lånet. Oftast kallas denna kort för låneskydd och finns hos de flesta banker och långivare.

skriver på låneskyddsförsäkring

Giltiga orsaker då låneskyddsförsäkringar gäller

Ett inkomstbortfall kan bero på flera olika orsaker och en låneskyddsförsäkring gäller vid ofrivillig arbetslöshet om du har en fast anställning. Arbetslöshet efter tillfällig anställning eller säsongsarbete är inte giltig orsak. Om du säger upp dig frivilligt kommer inte heller låneskyddet att inträda.

Om arbetsförmågan försämras plötsligt på grund av olycksfall eller sjukdom gäller också låneskyddet. Vanligt är att försäkringen inträder 30 dagar efter händelsen och betalar ränta och amortering i upp till 12-18 månader.

Vissa låneskydd för inkomstbortfall kan gälla även vid psykisk ohälsa som t.ex. stress och utbrändhet. Det är inte alla låneförsäkringar som täcker detta så kolla noga i försäkringsvillkoren.

Dödsfall kan leda till stora ekonomiska svårigheter för efterlevande. Om lån har tecknats tillsammans med make/maka/sambo eller annan låntagare kan försäkringen gå in och lösa den avlidnes del av skulden. Detta låneskydd ingår i vissa försäkringslösningar och är hos andra ett tillägg till låneskyddet och kallas då ofta för Låneskydd Liv.

Egenföretagare som blir inlagd på sjukhus i mer än 8 dagar får hjälp med räntebetalning och amortering av lån.

Låneskydd betalas i form av månadspremie

Precis som andra typer av försäkringar betalas låneskyddet i form av en premie. Storleken på premien styrs av hur stort lånet är och din ålder kan även vara avgörande för kostnadsberäkningen.

Exempel på premieberäkningar

SBAB väger även in ålder i sin beräkning på premie för låneskyddet. En månadskostnad för ränta och amortering på 4000 kr / mån, om man är 33 år, ligger på 141 kr. Den som är 58 år och har samma kostnadsbelopp får betala 301 kr i premie för låneskyddet.

Låneskyddsförsäkring ger ökad ekonomisk trygghet

Att ha ekonomisk trygghet är viktigt. Tryggheten kan byggas upp på många olika sätt, där försäkringar är en möjlighet. Låneskyddsförsäkringen kan ge denna trygghet i händelse av inkomstbortfall.

Andra försäkringar som också ger ökad trygghet, vid oförutsedda händelser rörande arbete, är inkomstförsäkringar. För den som tjänar mer än 18 700 kr blir inkomstbortfallet extra stort vid arbetslöshet. A-kassan ger endast ersättning för inkomster upp till just det beloppet. Fackmedlemmar kan ha inkomstförsäkring inbakad i fackavgiften och därmed ha ett skydd på upp till 80% av inkomsten. Det bör för de allra flesta räcka för att inte få problem att betala eventuella lån.