Studielån

Att studera är för de allra flesta en mycket god investering. Med en högre utbildning erhålls högre lön och bättre löneutveckling. Räknat på en hel livstid tjänar man alltså på att studera vid högskola eller universitet. Att studera kostar dock en hel del pengar och därför har vi i Sverige möjligheten att ta studielån.

Studier vid högskola och universitet kan utgöras av enskilda kurser eller som utbildningsprogram. De allra flesta program är på 3-5 år och kan ge både generella examina såsom högskoleexamen/kandidatexamen eller yrkesexamina som t.ex. dietistexamen, läkarexamen eller förskollärarexamen.

Den som pluggar några extra år uppnår magisterexamen/masterexamen. Vidare studier kan leda till den högsta akademiska examen som finns – doktorsexamen.

Studera med studielån

För studier på grundnivå kan man ansöka om lån från Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Många studenter uttrycker en viss negation till CSN under studierna men också efteråt då lånet ska betalas tillbaka. Vi ska dock komma ihåg att detta system är väldigt sjysst och att lånevillkoren är enormt generösa i jämförelse med andra typer av lån.

Pengar från CSN i två olika former

CSN har två olika former av ekonomiskt hjälpmedel till studenter; studiebidraget och studielånet. Bidraget betalas ut till all som studerar på godkända utbildningar fastställda av regeringen. För en komplett lista, klicka här.

Hur mycket pengar man får beror på om studierna är på heltid eller deltid och hur länge studierna pågår. Studier på heltid i 20 veckor ger för 2024 en bidragsdel på 3 988 kr/mån. Den som studerar på halvfart får 1 968 kr/mån.

Lånedelen för heltid i 20 veckor kan maximalt uppgå till 9 168 kr/mån, och 4 608 kr/mån för halvfart. En student på högskolenivå som tar fullt lån, pluggar heltid och får fullt bidrag har alltså 13 156 kr/mån att röra sig med.

Tillägg för särskilda studentgrupper

Den som har barn och studerar på högskola eller universitet får extra tillägg där beloppet beror på antal barn, antalet studieveckor och studiernas omfattning. För att kunna få bidrag måste man vara vårdnadshavare för barn som inte ännu fyllt 18 år. Bara en av vårdnadshavarna kan uppbära tilläggsbidrag för barn.

Vissa som studerar kan dras med extra kostnader i samband med studierna, som t.ex. dubbel bosättning, musikinstrument eller resor inom Sverige. För dessa ändamål kan merkostnadslån tas.

Tilläggslån finns också för dig som tidigare haft arbetsinkomster och är över 25 år. Lånet är tänkt att underlätta en övergång från arbete till studier. Merkostnadslån kan man ansöka om ifall man har dubbel bosättning eller ökade reskostnader på grund av studierna.

Inkomsttak vid samtida studier

Om man arbetar samtidigt som man studerar och erhåller studebidrag och/eller studielån får man inte tjäna hur mycket pengar som helst. Det finns ett maxtak för samtidiga inkomster som kallas för fribelopp. Fribeloppet varierar beroende på antalet veckor med studiemedel och om studierna är på hel- eller deltid. Kortare studieperiod och deltidsstudier gör att fribeloppet är högre.

Exempel på fribelopp för kalenderår 2024

Antal veckor med studiemedelHeltid50%
5194 281 kr208 096 kr
10166 519 kr194 229 kr
20110 995 kr166 496 kr

Kontrollen av inkomst görs i efterhand genom kontroll mot Skatteverkets uppgifter enligt din inkomstdeklaration. Om man tjänat för mycket pengar och går över fribeloppet blir man återbetalningsskyldig. Ett återkrav skickas då hem till dig där du ombeds betala tillbaka pengar och en återkravsränta.

Ränta och lånevillkor för studielånet

Lånedelen är precis som andra typer av lån förenat med lånevillkor som innebär kostnadsränta och amorteringskrav. Det finns dock vissa fördelar gentemot t.ex. privatlån.

1. Återbetalning först efter avslutade studier

Den som har studielån börjar inte betala tillbaka på lånet förrän tidigast sex månader efter avslutade studier. Den som avslutar sina studier en vårtermin börjar sin återbetalning i januari året efter. Den som avslutar studier under höstterminen kan vänta ett helt år tills amorteringen tar vid.

2. Låg ränta

Ett privatlån kostar idag kring 6-8% i räntekostnad per år. Även om man räknar in fullt skatteavdrag för underskott av kapital ligger räntan betydligt högre än vad räntan på studielån ligger. På aktiva lån från CSN är räntan under 2023 endast 0,59%.

Räntan fastställs av regeringen och beräknas som ett snitt över statens upplåningskostnad över de tre senaste åren. Ränteläget just nu är väldigt lågt, vilket gör studielån extremt billiga. En del maximerar sitt studielån även fast de inte har behov av pengarna och investerar de med målet att skapa en rejält högre avkastning.

3. Nedsättning pga låg inkomst

Den som drabbas av sjukdom, påbörjar nya studier eller av annan orsak förväntas ha en väldigt låg inkomst under en tid framöver kan ansöka om nedsättning av återbetalningen. Ansökan om nedsättning görs till CSN med undantag för nya studier som automatiskt leder till nedsättning.


Vidare läsning om lån för studenter