Amortering

Att amortera innebär att man betalar av på sin skuld. Amortering kan ske på olika sätt genom rak amortering eller annuitet, vilka vi här förklarar på ett enkelt sätt. Båda modellerna följer en betalningsplan utifrån den återbetalningstid som lånet gäller.

Rak amortering

När man betalar av samma belopp hela tiden har man s.k. rak amortering. I praktiken innebär det alltså att din skuld minskar med exakt lika mycket vid varje betalningstillfälle.

Allt eftersom låneskulden minskar, kommer också din räntekostnad att bli mindre och mindre förutsatt att räntan är oförändrad. Beloppet du betalar, amortering + ränta, minskar alltså med tiden.

Annuitet

När man har ett annuitetslån betalar man samma totalsumma vid varje betalningstillfälle. I början av låneperioden utgör därmed amorteringsdelen en mindre andel och räntan en större.

Ju längre tiden går desto större blir amorteringen och desto mindre blir räntedelen. Att avbetala på annuitet är bra om du vill veta exakt utgift månad till månad, men det kan innebära en dyrare totalkostnad över tid.

Amorteringsfritt lån

När man lånar till bostad är det idag vanligt att man har en stor del av bostadslånet amorteringsfritt. Då sker ingen minskning av skulden utan det är bara kostnadsränta som du måste betala varje månad.

Räkna och se skillnaden på ett lån med rak amortering eller annuitet på sajten Lånekalkyler

Skärpta krav på amortering av bolån

Sedan 1 juni 2016 har kraven på amortering av nya bolån skärpts. Den som tagit ett bostadslån för köp av ny bostad måste amortera minst 2% per år ner till 70% av bostadens marknadsvärde.

Därefter kan amorteringstakten avta men fortsätta på 1% ned till man har en belåningsgrad på 50%.

Ska man amortera eller inte?

Det finns två läger när det gäller avbetalning på bolån. En del anser att man kan skapa bättre avkastning genom att investera pengarna i annat. Andra tycker att tryggheten i lägre belåningsgrad och att spara i bostaden är bättre.

Amorteringen är en sorts sparande. Du betalar av på ditt lån, men förhoppningsvis håller bostaden sitt värde. En begränsning är dock att du måste sälja bostaden eller låna upp igen för att få tillgång till pengarna.