Amortering

Att amortera innebär att man betalar av på sin skuld. Amortering kan ske på olika  sätt, vilka vi här nedan förklarar på ett enkelt sätt. Båda modellerna följer en betalningsplan utifrån den återbetalningstid som lånet gäller.

Rak amortering

När man betalar av samma belopp hela tiden har man s.k. rak amortering. I praktiken innebär det alltså att din skuld minskar med exakt lika mycket vid varje betalningstillfälle. Eftersom skulden minskar, kommer också din räntekostnad att bli mindre och mindre förutsatt att räntan är oförändrad. Beloppet du betalar, amortering + ränta, minskar alltså med tiden.

Annuitet

När man har ett annuitetslån betalar man samma totalsumma, amorteringsbelopp + ränta, varje betalningstillfälle. I början av låneperioden utgör därmed amorteringsdelen en mindre andel och räntan en större. Ju längre tiden går desto större blir amorteringen och desto mindre blir räntedelen. Den modellen är bra om du vill veta exakt utgift månad till månad, men det kan innebära en dyrare totalkostnad över tid.

Amorteringsfritt lån

När man lånar till bostad är det idag vanligt att man har ett bostadslån helt fritt från avbetalning. Man betalar alltså endast räntan på lånet.

Räkna och se skillnaden på ett lån med rak amortering eller annuitet:
Lånekalkyler

Skärpta krav på amortering av bolån

Sedan 1 juni 2016 har kraven på amortering av nya bolån skärpts. Den som tagit ett bostadslån för köp av ny bostad måste amortera minst 2% per år ner till 70% av bostadens marknadsvärde.

Därefter ska amorteringstakten avta men fortsätta på 1% ned till man har en belåningsgrad på 50%.

Amortera eller inte?

Det finns två läger när det gäller avbetalning på bolån. En del anser att man kan skapa bättre avkastning genom att investera pengarna i annat. Andra tycker att tryggheten i lägre belåningsgrad och att spara i bostaden är bättre.

Amorteringen är en sorts sparande. Du betalar av på ditt lån, men förhoppningsvis håller bostaden sitt värde. En begränsning är dock att du måste sälja eller låna mer för att få tillgång till pengarna.