Kreditkort med reseförsäkring

Många kreditkort i Sverige inkluderar en reseförsäkring som en del av förmånerna. Denna typ av försäkring kan erbjuda skydd för olika situationer som kan uppstå under resor, till exempel avbokningar, förseningar, sjukvårdskostnader och ibland även förlorat eller skadat bagage.


Innehåll i artikeln


flera kreditkort har reseförsäkring

Detaljerna och omfattningen av försäkringen kan variera beroende på kreditkortet och utfärdaren, så det är viktigt för dig som kortinnehavare att noggrant granska villkoren för att förstå vad som täcks och eventuella begränsningar.

Så aktiveras reseförsäkringen med kreditkortet

Denna sektion syftar till att förklara hur denna typ av försäkring fungerar, vilka kriterier som måste uppfyllas för att försäkringen ska gälla, och några nyckelaspekter att vara medveten om.

För det första är det viktigt att förstå hur reseförsäkringen aktiveras. I de flesta fall måste hela eller en betydande del (minst hälften är vanligt) av resekostnaden betalas med det aktuella kreditkortet. Det kan inkludera kostnader som flygbiljetter, hotellbokningar och ibland till och med resepaket. Vissa kortföretag kräver att du registrerar din resa på deras hemsida för att aktivera försäkringen.

Det är också viktigt att vara medveten om försäkringens geografiska och tidsmässiga täckning. Vissa försäkringar kan ha geografiska begränsningar eller inte erbjuda täckning för vissa typer av resor, som extremsporter eller vissa länder med högre risk. Likaså varierar tidsmässig täckning, så det är avgörande att veta hur länge du är skyddad under din resa.

Vanliga skydd som inkluderas i försäkringen

De flesta kreditkortsbaserade reseförsäkringar erbjuder en grundläggande skyddsnivå som kan inkludera:

  • Avboknings- och avbrottsförsäkring: Täcker kostnader om du måste avboka eller avbryta din resa av godkända skäl, som sjukdom eller oväntade händelser.
  • Bagageförsäkring: Erbjuder ersättning för förlorat, stulet eller skadat bagage.
  • Förseningsskydd: Täcker extra kostnader som uppstår på grund av försenade flyg eller missade anslutningar.
  • Olycksfallsförsäkring: Ger ekonomiskt skydd vid olyckor under resan.

Varje försäkring har sina begränsningar och exkluderingar. Det är viktigt att noggrant läsa igenom försäkringsvillkoren för att förstå vad som inte täcks. Vanliga exkluderingar kan innefatta pre-existerande medicinska tillstånd, resor bokade under en avrådan från Utrikesdepartementet, eller händelser som orsakats av oaktsamhet.

Att göra vid en försäkringshändelse

ringer till försäkringsbolaget angående resa

Om en försäkringshändelse inträffar och du har ett kreditkort med reseförsäkring, är det viktigt att snabbt kontakta kortutfärdaren eller det försäkringsbolag som tillhandahåller skyddet. De flesta företag kräver att du inkommer med ett anspråk inom en viss tid efter händelsen och kan kräva dokumentation som stöd för ditt anspråk, såsom läkarintyg, polisrapporter eller kvitton.

De flesta kreditkortsföretag har en dedikerad kundtjänstlinje för försäkringsärenden, som ofta är tillgänglig 24 timmar om dygnet. Kontaktdetaljerna till försäkringsbolaget eller kortutgivaren brukar finnas på kreditkortets hemsida, i försäkringsvillkoren eller direkt på kreditkortet.

Vissa kreditkort inkluderar en nödassistansservice som kan hjälpa till med akuta situationer, såsom medicinska nödsituationer eller juridisk rådgivning.

När du kontaktar kundtjänst, förväntas du ge specifik information om händelsen, inklusive datum, omständigheter och eventuella skador eller förluster. Försäkringsbolaget eller kortutgivaren kommer att ge dig information om hur du lämnar in ett försäkringsanspråk, inklusive vilken dokumentation som krävs.

Det är viktigt att spara all dokumentation som rör händelsen och ditt anspråk, eftersom detta kommer att vara nödvändigt vid ansökan om ersättning. Efter att ha inlämnat ditt anspråk, kan det vara bra att regelbundet följa upp med försäkringsbolaget eller kortutgivaren för att få uppdateringar om status för ditt ärende.

Exempel på kreditkort med reseförsäkring

Bank Norwegian Kreditkort VISA

Bank Norwegian-kortet

Årsavgift0 kr
Räntefria dagar45 dagar
Högsta kredit150 000 kr
Marginalen Traveller Kreditkort

Marginalen Traveller

Årsavgift395 kr
Räntefria dagar50 dagar
Högsta kredit150 000 kr

Grundskydd i hemförsäkringen

Hemförsäkringar i Sverige innehåller ofta ett visst grundskydd för resor. Detta kallas ofta för reseförsäkring eller reseskydd som en del av hemförsäkringen. Villkoren för reseförsäkring i hemförsäkringen kan variera betydligt mellan olika försäkringsbolag. Det är därför viktigt att noggrant läsa igenom och förstå villkoren för din specifika försäkring.

Hemförsäkringens reseförsäkring täcker ofta personliga olyckor, sjukdom under resan, förlorat eller skadat bagage, och ibland juridiska kostnader eller hemtransport om du blir allvarligt sjuk. Det kan även finnas täckning för kostnader relaterade till resans avbokning eller försening, men detta varierar mellan olika försäkringsbolag.

Hemförsäkringens reseskydd gäller vanligtvis över hela världen, men det är viktigt att kontrollera eventuella geografiska begränsningar eller specifika undantag.

Om du har både hemförsäkring och reseförsäkring via ett kreditkort, kan dessa komplettera varandra. Liksom andra delar av hemförsäkringen kan det finnas en självrisk som du måste betala innan försäkringen träder in.