Borgensman

Definition: En borgensman (borgenär) är en person som går i borgen för till exempel ett lån eller ett hyreskontrakt. Att gå i borgen innebär att man lovar att betala en skuld om låntagaren (gäldenär) inte kan betala.

Krav på borgenär

Långivare vill ofta ha en borgensman om det är riskfyllda låntagare som vill låna pengar. Det kan vara unga personer eller personer med osäker ekonomi av olika anledningar. Banken minimerar sin risk genom att endast bevilja ge lån med borgensman som säkerhet för att stärka betalningsförmågan.

Borgensman kan också förekomma vid hyreskontrakt om den boende inte har tillräcklig inkomst. Om hyresvärden har krav på en minsta inkomst kan en annan person gå i god för hyresrätten genom ett borgensavtal. Det gör att personer med låg inkomst ändå kan hitta en lägenhet att bo i.

Borgensman skriver på en borgensförbindelse
Läs på om skyldigheter som borgensman innan du skriver på ett låne- eller hyresavtal.

3 typer av borgensåtagande

Vid enkel borgen är det först när låntagaren har problem att betala som en borgensman behöver gå in och ta över ansvaret för betalningarna.

Vid en proprieborgen kan banken kräva betalning från endera låntagaren eller borgensmannen när som helst. Ett sånt typ av lån räknas juridiskt som om det vore din egen skuld.

Ett tredje begrepp värt att känna till är solidarisk borgen. Det innebär att flera borgensmän finns och där betalningsansvaret fördelas lika mellan dem.

Viktigt att tänka på för borgensman

En borgensman som tar på sig ett borgensåtagande bör tänka igenom vilket ansvar det innebär innan något avtal skrivs på. Att bära någon annans skulder är en hög risk och är lånet stort kan det sätta ens egen ekonomi på spel.

Det kan sluta med att egendomar som villa och bil måste säljas för att kunna lösa ut lånet i händelse av att låntagaren hamnar i ekonomiska svårigheter. Ett sätt att begränsa ansvaret och risken är att i borgensförbindelse avtala om att endast gå i god för en del av lånet (begränsad betalningsskyldighet). Försök också att få till en enkel borgen istället för en proprieborgen.

Tänk också på att du som borgenär inte kan dra dig ur ett åtagande frivilligt. Du måste isåfall få låntagaren att hitta en annan borgen för borgenslånet. Borgensavtal lyder under avtalsfrihet, vilket innebär att avtalet kan begränsas i både tid och till förutbestämt belopp. Läs mer om avtalsfrihet på Lagen.nu.

En extra säkerhet för dig som funderar på att vara borgensman är att teckna en försäkring som täcker lånet ifall gäldenären skulle avlida eller drabbas av långvarig sjukdom.

Vanliga frågor om borgen

Vad menas med efterborgen?

Om en borgensman inte klarar av att fullfölja sitt åtagande att betala skulden kan en efterborgen tas ut. Denna tas då ut på en annan borgensman.

Vad betyder regressrätt?

Regressrätt är ett begrepp som används då en borgensman betalat av på en annans skuld och har rätt att kräva betalning av denne. Det kan också åberopas om det är flera borgensmän men där inte alla solidariskt har betalat på skulden.

När ska man inte gå i borgen för någon?

Om den du får borgensförfrågan från har en trasslig ekonomi med flera betalningsanmärkningar och historik av skuldsaldo hos Kronofogden bör du avstå. Be om att få ta del av bankens kreditupplysning, anställningsavtal och annat som rör gäldenärens privatekonomi.

Kan man avsäga sig ett borgensåtagande?

Nej, en borgensman har inte rätt att frånsäga sig borgensåtagandet. För att bli fri från det måste låntagaren hitta en annan borgenär eller ställa något annat i säkerhet som långivaren kan godta.