Skatteavdrag vid bolån

Kostnaden för att ha ett bolån utgörs av den ränta man betalar på lånet. Du som bolånetagare kan ha rätt att göra skatteavdrag och få skattereduktion i din deklaration.

Vid kalkylering av månadskostnader för ett boende på t.ex. Hemnet visas räntekostnaden netto. Det innebär den kostnad man skulle få efter maximalt skatteavdrag. I den här artikeln kommer du att lära dig mer om skattereduktionen.

Räntan vid bolån är avdragsgill

30% av räntekostnaden är avdragsgill på skatten

Vid den årliga deklarationen kan man få skatteavdrag för de ränteutgifter man haft under året. Just nu är 30% av räntebeloppet avdragsgillt upp till 100.000 kr per person. Överstigande belopp är avdragsgillt med 21%. Det avdragsgilla beloppet kvittas mot eventuella ränteintäkter du haft under samma år.

Räkneexempel skatteavdra ränteutgifter

Exempel: Lisa och Göran har ett gemensamt bolån på 2.000.000 kr med en fast ränta på 4,5%. Deras årliga gemensamma räntekostnad var 2011 90.000 kr. Hälften av detta utgör alltså underlaget för räntekostnader för Lisa och hälften för Göran. På deras deklarationer finns därför upptaget en ränteutgift under punkt 8 Avdrag – Kapital på 45.000 kr vardera. Vid skatteuträkningen multipliceras detta belopp med 0,3 och avdraget blir alltså 13.500 kr.

Skatteavdrag vid underskott av kapital

Om man samtidigt har ränteinkomster, fond- eller aktieutdelningar kvittas dessa mot ränteutgifterna före avdraget beräknas. Det finns alltså anledning att se över sina placeringar för att få ut maximal effekt av skatteavdrag och avkastning på sparmedel.

Exempel: Lisa har ett sparkonto med fast ränta på 2,75% och en placering på 100.000 kr. Efter 2011 års slut fick hon 2750 kr i inkomstränta. Hon hade också fondplaceringar som under året gav utdelning på 250 kr. Hennes totala Inkomst av Kapital under punkt 7 i deklarationen var således 3000 kr. Underlaget avdrag för ränteutgifter på bolånet var 45.000 kr. Underskott av kapital blir därmed 42.000 kr. Det slutgiltiga skatteavdraget i hennes deklaration blir därför 12.600 kr (0,30 x 42.000).

Ett sätt att maximera sitt skatteavdrag är att placera sparmedel i ett placeringsskal där avkastningen inte påverkar inkomst av kapital. Både investeringssparkonto och kapitalförsäkring är här goda alternativ. Om du sparar på lång horisont finns det många fördelar med den typen av konton. Se det som en bieffekt att du även får högre avdrag jämfört med om du hade haft pengarna på ett räntekonto.

Skattereduktionen vid bolån hett finanspolitiskt ämne

Under de senaste åren har diskussionen kring skattereduktionen för bolån blivit allt hetare. Svenskarnas bolån är skyhöga vilket medfört att olika åtgärder som skuldkvot och begränsat skatteavdrag har diskuterats.

Utgiften för staten kring skatteavdraget för bolånen uppgår till flera miljarder årligen. En redovisad siffra från 2014 säger att den kostade 18 miljarder i uteblivna skatteintäkter. Ett sätt att bromsa utvecklingen på bostadsmarknaden med skenande bostadspriser skulle kunna vara att sänka avdraget eller ta bort det helt.

Både politiska partier och myndigheter har lagt vikt vid att avdraget borde strypas. Finansminister Magdalena Andersson (S) har dock inte flaggat för att någon åtgärd innefattande ränteavdraget kommer att finnas med i nya budgeten. Även Moderaterna håller fast vid att de ska behållas i nuläget. Övriga parter har öppnat för en minskning av subventionerna.