Kvar att leva på kalkyl (KALP)

En KALP-kalkyl är ett sätt som bankerna använder för att bedöma stabiliteten i din ekonomi som låntagare. Begreppet är en akronym på orden Kvar Att Leva På (KALP) och ger en bra bild av hur mycket utrymme det finns i din privatekonomi för att du ska klara att betala ränta och amortering.

”KALPEN” kan se lite olika ut mellan olika banker men vissa grundläggande kostnader finns alltid med och i den här artikeln går vi igenom dessa.

Kostnader och uppgifter i KALP

  • Bostadsvärde
  • Bolånets storlek
  • Hushållets totala bruttoinkomst
  • Familjens sammansättning (antal vuxna och barn)
  • Driftskostnader för bostaden

Det finns en del schablonvärden som används och Finansinspektionen har lagt fram följande i en räknesnurra.

Familjens storlekSchablonkostnad per månad
1 vuxen9 300 kr
1 vuxen + 1 barn12 800 kr
1 vuxen + 2 barn16 300 kr
2 vuxna + 1 barn19 600 kr
2 vuxna + 2 barn23 100 kr
2 vuxna + 3 barn26 600 kr

Kalkylränta på 7% i KALP-kalkyl

Kalkylräntan som används är högre än den rådande boräntan och det är för att banken vill ta höjd för högre ränta men ändå se att det finns marginaler i din ekonomi. Finansinspektionens räknesnurra från 2017 utgick från 5% efter skatt men detta är också något som kan skilja sig från bank till bank. En artikel i bilagan Dina Pengar (Expressen), publicerad hösten 2018, visade att flera banker använder 7% som kalkylränta.

I oktober 2022 meddelade SBAB att de höjde sin kalkylränta från 6% till 7% igen efter att ha haft den på 6% sedan juli 2020. I slutet av 2022 höjde Handelsbanken sin kalkylränta till 6,5% och där ligger även Nordea. Swedbank har haft sin på 6,39% sedan hösten 2022.

Hur mycket pengar tycker banken du ska ha kvar att leva på?

Nästan inga banker vill delge hur mycket pengar de tycker att låntagaren ska ha kvar efter en KALP-kalkyl. Swedbank meddelade i artikeln vi refererat till ovan att 9 500 kr för en ensamstående vuxen är rimligt att ha kvar efter lån och amortering.

Sambos och gifta par bör har knappt det dubbla, kring 16 000 kr. För varje barn som bor hemma ska man lägga till ytterligare 3400 kr per månad till. Så en tvåbarnsfamilj med två vuxna och två barn bör ha minst 22 800 kr kvar att leva på efter att de betalat på sitt bolån.

Källor / Mer läsning
Dina Pengar (Expressen)
Finansinspektionens räknesnurra
Dagens PS