Kvar att leva på kalkyl (KALP)

Ett sätt att bedöma stabiliteten i en låntagares ekonomi är genom att utföra en KALP-kalkyl. Begreppet är en akronym på orden Kvar Att Leva På och ger en bra bild hur mycket utrymme det finns för att klara ränta och amortering.

”KALPEN” kan se lite olika ut mellan olika banker men vissa grundläggande kostnader finns alltid med.

Kostnader och uppgifter i KALP

  • Bostadsvärde
  • Bolånets storlek
  • Hushållets totala bruttoinkomst
  • Familjens sammansättning (antal vuxna och barn)
  • Driftskostnader för bostaden

Det finns en del schablonvärden som används och Finansinspektionen har lagt fram följande i en räknesnurra.

Familjens storlekSchablonkostnad per månad
1 vuxen9 300 kr
1 vuxen + 1 barn12 800 kr
1 vuxen + 2 barn16 300 kr
2 vuxna + 1 barn19 600 kr
2 vuxna + 2 barn23 100 kr
2 vuxna + 3 barn26 600 kr

Kalkylränta på 7%

För att det ska finnas marginaler i ekonomin använder banken en högre ränta än rådande boränta. Räntan är låg just nu, men det ska finnas tillräckligt med marginal för att kunna betala lånekostnader vid framtida höjningar.

Finansinspektionens räknesnurra utgår från 5% efter skatt men detta är också något som kan skilja sig från bank till bank. En artikel i bilagan Dina Pengar (Expressen) publicerad hösten 2018 visade att flera banker använder 7% som kalkylränta.

I november 2019 meddelade SBAB att de sänkte kalkylräntan från 7% till 6,5%.

Hur mycket pengar tycker banken du ska ha kvar att leva på?

Nästan inga banker vill delge hur mycket pengar de tycker att låntagaren ska ha kvar efter en KALP-kalkyl. Swedbank meddelade i artikeln vi refererat till ovan att 9 500 kr för en ensamstående vuxen är rimligt att ha kvar efter lån och amortering.

Sambos och gifta par bör har knappt det dubbla, kring 16 000 kr. För varje barn som bor hemma ska man lägga till ytterligare 3400 kr per månad till. Så en tvåbarnsfamilj med två vuxna och två barn bör ha minst 22 800 kr kvar att leva på efter att de betalat på sitt bolån.

Källor / Mer läsning
Dina Pengar (Expressen)
Finansinspektionens räknesnurra