Seniorlån: pensionärslån till äldre med bostad

Många äldre människor kan ha svårt att få låna pengar. En anledning kan vara att långivare bedömer kreditrisken vara för stor då inkomsten är för låg. En möjlighet, för de som äger en bostad är då att ta ett s.k. seniorlån eller också kallat ibland för pensionärslån.

OBS! Det går inte att nyteckna denna typ av lån. Ett nytt alternativ som är snarlikt är Kapitalfrigöringskredit.

Ett seniorlån är ett lån avsett för äldre personer (+58 år) som äger en bostad (villa, bostadsrätt eller fritidshus) med låg belåning. Seniorlånet kan endast tecknas med en bostad som säkerhet. Många belånar sitt hus genom seniorlån som ett sätt att dryga ut kassan, frigöra kapital, utan att behöva flytta från sin bostad.

Hela 70% av Sveriges befolkning som är mellan 60-79 år bor i en bostad de själva äger.

Seniorer som dansar och lever livet. Kanske med pengar från seniorlån?
Seniorer som dansar och lever livet. Kanske med pengar från seniorlån?

Pensionärslån genom obelånat värde i bostaden

För att få låna måste bostaden vara obelånad eller lågt belånad. Om bostaden är väldigt lågt belånad kan vissa långivare dessutom räkna in räntekostnaden i lånet (lån med skulduppräkning), vilket medför att du inte behöver ta från din månadsinkomst för att betala ränta.

Pensionärslånen kan vara olika uppbyggd hos olika långivare. Många lån kan vara ganska komplext uppbyggda. Det är därför viktigt att läsa igenom villkoren noga och se till att jämför villkor hos olika banker där du kan belåna ditt hus.

För åldersgruppen 65-74 år uppgår den genomsnittliga nettoförmögenheten bunden som obelånat värde i bostad till ca 1,9 Mkr. Belåningsgraden ligger under 50% enligt undersökningar gjorda av både SBAB och Finansinspektionen under 2015-2016.

Tre olika kategorier av seniorlån

Seniorlånen kan delas in i tre principiellt olika kategorier av lån.

1. Lån med skulduppräkning

Det här är den vanligaste formen av seniorlån där du får månatliga utbetalningar. Låntagaren behöver inte betala ränta på lånet från sin månadsinkomst. Istället räknas skulden upp med räntebeloppet under hela lånets löptid. Lånet är uppdelat i två delar; en för de månatliga utbetalningarna till dig och en för räntebetalningar.

Precis som vid andra lån är räntekostnaden avdragsgill i deklarationen, trots att du inte betalar räntan med din inkomst.

Swedbank erbjöd fram till sommaren 2016 ett seniorlån men efterfrågan var för dålig och låneformen togs därför bort. Även SEB har tagit bort sitt lån som kallades Bolån 60+. Handelsbankens seniorlån finns inte heller kvar.

2. Lån med ränteuppräkning

Ett lån med ränteuppräkning ger dig en enda stor utbetalning. Inte heller här betalar man löpande ränteutgifter. Räntan läggs på hög och betalas först när bostaden säljs. I detta upplägg får man inte göra avdrag för ränteutgifter i deklarationen.

Lånet vänder sig till dig som har ägt och avbetalat din bostad under många många år. Istället för att sälja bostaden för att frigöra stora summor pengar kan man belåna den. Lånet och räntekostnaden betalas först då huset säljs av dig eller av dödsboet.

Den enda långivaren som finns kvar för seniorlån är Svensk Hypotekspension. Vi skulle vilja presentera en jämförelse här men eftersom det bara finns en aktör har vi istället bäddat in en film som förklarar hur en hypotekspension fungerar.

3. Lån med försäkringslösning

Den tredje formen av seniorlån är en försäkringslösning. Den är något mer komplext uppbyggd. Bostaden belånas hos ett bolåneinstitut. Pengarna sätts in i en försäkring hos ett försäkringsbolag. Från försäkringen betalas det månadsvis ut pengar till dig.

Med pengarna du får ut från försäkringen betalar du själv räntekostnader, vilket gör att de blir avdragsgilla i din deklaration. Det kapital som ligger kvar i försäkringen förräntas och ger dig avkastning under lånets löptid. Räntan varierar men ligger idag kring 6%. Avkastningen blir tillgänglig först när lånet förfallit.

En försäkringslösning i denna form är förenad med avgifter. Ofta med både en fast och en rörlig förvaltningsavgift samt avkastningsskatt.

Folksam i samarbete med SBAB erbjöd tidigare en lösning enligt denna modell och den kallades för Seniorkapital. Vid en kartläggning som Pensionsmyndigheten gjorde fann de några mindre aktörer där det vid första anblick såg ut som ett seniorlån, där t.ex. Svenska Försäkringsrådgivarna och Triamant Capital (Pensionskontakt) nämns.

Deras lösning konstaterades dock vid närmare analys vara en kapitalförsäkring istället. Båda företagen har därför tagit bort informationen som kan leda till misstolkning.

Vad händer när seniorlånet löper ut?

Det här är den viktigaste punkten kring pensionärslån som det är viktigt att du tar reda på mer om. Olika långivare har olika villkor och i värsta fall kan det hända att du tvingas flytta från din bostad för att kunna lösa lånet.

Det är inte alla långivare som beviljar förnyelser och då tvingas man börja betala av på lånet, vilket många pensionärer inte har utrymme för i sin ekonomi. Det är en stor nackdel med seniorlånet och en risk som är viktig att kalkylera med.

Pensionsmyndighetens utredning om marknaden för seniorlån

I januari 2017 lämnade Pensionsmyndigheten en rapport över marknaden för seniorlån. Rapporten inleds med ett konstaterande om att en stor förmögenhet finns hos många äldre men att den är bunden i deras bostäder. Förmögenheter finns både hos pensionärer med låga och höga inkomster.

Vidare skriver de att en pensionär med en pension på 17 000 kr sällan beviljas ett vanligt bolån. Marknaden för alternativa lån är liten men växande och det spekuleras i att inställningen till att belåna sig är en generationsfråga.

Utbudet av pensionärslån idag

Det finns idag ingen möjlighet att teckna nya seniorlån. Denna typ av lösning har ersatts med vad som kallas för kapitalfrigöringskredit. Redan aktiva seniorlån löper dock vidare till avtalsslut.

Mer läsning om seniorlån och att belåna hus

Jämför seniorlån hos Konsumenternas.se
https://www.konsumenternas.se/konsumentstod/jamforelser/lan–betalningar/lan/jamfor-kapitalfrigoringskrediter

Henry & Barbro tycker att seniorlånet ger de möjlighet att leva lite bättre
https://www.senioren.se/ekonomi-pension/ekonomi-juridik/seniorlanet-hjalper-oss-leva-lite-battre/

Seniorlån – guldkant eller skuldfälla (SvD, 2012)
https://www.svd.se/nyheter/inrikes/seniorlan-guldkant-eller-skuldfalla_7215607.svd

Referenser