Avdragsgill ränta

En ränta som berättigar till skatteavdrag i deklarationen.

Vilka räntor är avdragsgilla?

Det är inte alla räntekostnader som är avdragsgilla i deklarationen. Det är bara räntekostnader du haft personligt betalningsansvar för som du kan göra ränteavdrag på. Om ni är flera låntagare på samma lån är det endast Din andel av lånekostnaden som Du får dra av för.

Räntekostnader på studielån är inte avdragsgilla. Räntesatsen på dessa lån är redan subventionerade.

Måste man göra ränteavdraget själv?

Banker och kreditgivare lämnar årligen kontrolluppgift till skatteverket där det framgår hur mycket du betalat i ränta under året. Avdraget sker då automatiskt och kommer förtryckt på din preliminära skattedeklaration.

Om långivare inte lämnat kontrolluppgift eller om du lånat av en privatperson måste du själv lämna in uppgift om långivaren under Övriga upplysningar i deklarationen.