Kreditupplysning

En kreditupplysning är en sammanställning av en privatpersons eller ett företags ekonomiska situation.

I upplysningen för en privatperson (personupplysning) finns uppgifter om inkomst, beviljade och utnyttjade krediter, civilstånd med mera. Den här informationen vill den som lånar ut pengar ha för att kunna göra en riskbedömning och se hur bra betalningsförmåga den som ansöker om lån har.

Kreditupplysningar inhämtas också i samband med att man tecknar abonnemang som t.ex. mobiltelefonabonnemang.

Svenska kreditupplysningsföretag

Det finns flera företag i Sverige som erbjuder kreditupplysningar. Endast företag med tillstånd från Datainspektionen får bedriva kreditupplysningsverksamhet. Företag med rikstäckande register över samtliga svenskar över 15 år är till exempel:

 • Bisnode
 • Creditsafe
 • UC
 • Syna
 • Decidas Info

Vanliga uppgifter som tas upp i kreditupplysningar

Vilka uppgifter som finns upptagna i upplysningar skiljer sig åt lite mellan olika kreditupplysningsföretag. Det här är de upplysningar som UC och Creditsafe tar med.

 • Kreditomdöme / Kreditvärdighet, det sammanlagda värdet som ger förfrågaren möjlighet att göra en riskprognos. Hos UC är kreditomdömet en siffra från 0 till 100% där 0% anger lägsta risken och 100% högst risk. Creditsafe anger kreditvärdigheten i textform av typen Hög, Mycket hög etc.
 • Civilstånd, att vara gift och därmed gemensam ekonomi ger en högre kreditvärdighet och betalningsförmåga.
 • Inkomstuppgifter, UC redovisar inkomsten för de två senaste åren. Creditsafe tar med tre år bakåt.  Båda redovisar inkomst av tjänst och inkomst av kapital separat samt den slutliga skatten.
 • Fastigheter, här tas andelsägande i fastigheter upp och specifikationer kring fastigheten som taxeringsvärde.
 • Kreditengagemang, UC redovisar en sammanställning över antal krediter, kreditgivare och hur stor beviljad respektive utnyttjad kredit som finns. Detta redovisas med ögonblicksbilder för varannan månad under det senaste året. I Creditsafes upplysning redovisas inte kreditengagemanget.
 • Betalningsanmärkningar och andra anmärkningar, Både UC och Creditsafe redovisar om det finns anmärkningar registrerade och om det finns skuldsaldo hos Kronofogden.
 • Tidigare förfrågningar, hos UC tas det upp hur många och vilka som tidigare begärt kreditupplysning. En sammanställning för de senaste 12 månaderna redovisas och innefattar förfrågningar både för personen i egenskap av näringsidkare och som privatperson.
 • Riskklass och riskprognos hos UC, används i upplysningar gällande företag och anger sannolikheten för att bolaget ska hamna i obestånd.

Kan vem som helst beställa en kreditupplysning?

För att inhämta en upplysning om en privatperson måste frågaren ha ett så kallat legitimt behov. Det enda legitima behovet är om denne är på väg att skriva någon form av kreditavtal med privatpersonen eller behov av en ekonomisk riskbedömning som vid hyresavtal för bostad.

Den som inhämtar en företagsupplysning behöver inte ha ett legitimt behov för att kolla upp företaget eller den juridiska personen.

Varje gång någon beställer en upplysning meddelas den efterfrågade skriftligen om att en förfrågan har skett och vilken information som har lämnats ut. Det sker automatiskt och man får hem ett brev med posten, en så kallad kreditupplysningskopia.

Kan man beställa en kreditupplysning på sig själv?

Ja, faktum är att alla har rätt att en gång per år helt gratis få ett registerbesked om vilken information som kreditupplysningsföretaget lagrat om dig. Här kan du läsa mer om hur du beställer en gratis kreditupplysning.

En populär tjänst för att se sin egen kreditdata är uScore, som samlar in data från världens mest använda kreditvärderingsbolag Creditsafe.

Varför är det svårare att få lån med många kreditupplysningar?

Om man är en aktiv konsument och till exempel jämför olika lån och abonnemang blir det snabbt många kreditförfrågningar samlade hos upplysningscentralerna.

Många förfrågningar sänker kreditbetyget kanske på grund av att det kan tolkas som att personen är väldigt impulsiv och hellre konsumerar mer än betalar av på befintliga krediter. Det behöver såklart inte vara fallet.

Det är bra att jämföra många olika alternativ innan man tecknar ett bolån eller ett abonnemang på el. Men att göra det hos var och en av elbolagen, bolåneinstituten eller kreditkortsutfärdarna är tidsödande och leder till många förfrågningar om samma typ av information.

Ett sätt att jämföra och hålla antalet förfrågningar så lågt som möjligt är att därför att vända sig till jämförelsesajter eller låneförmedlare.

Exempel på tillfällen då det inhämtas upplysning:

 • Bolån
 • Fakturaköp på nätet
 • Telefonabonnemang
 • Elabonnemang
 • Avbetalning
 • Kreditkort