Vad är Riskprognos hos UC?

Upplysningscentralen (UC) jobbar med ett begrepp som de kallar för Riskprognos. Det är en kalkylerad risk som anger sannolikheten för att ett företag ska hamna på obestånd. Det finns fem riskklasser där 1 är högst och 5 är lägst sannolikhet. UC gör detta för Aktiebolag, Handelsbolag, Kommanditbolag och Enskild firma.

Riskklass och riskprognos
RiskklassRiskprognosSannolikhet
1Mycket hög risk>8%
2Hög risk3-8%
3Normal risk0,75-3%
4Låg risk0,25-0,75%
5Mycket låg risk<0,25%

Så bedöms riskklassen vid en riskprognos

Den data som ligger till grund för bedömning av riskklass vid en riskprognos hämtas löpande från officiella källor så som Bolagsverket, Kronofogden och Skatteverket. Hela processen bygger endast på data och innefattar inte någon handläggares bedömning.

Data som UC använder vid riskklassning kan vara:

  • Nettoomsättning
  • Företagets ålder
  • SNI-kod
  • Anmärkningar
  • Revisoranmärkningar
  • Nyckeltal för likviditet, lönsamhet etc.
  • Styrelsen och dess inkomster, anmärkningar och engagemang i obestånd

De ingående datapunkterna har olika tyngd vid framräknandet av en riskklass. När UC gör sin beräkning använder de en scoring för riskprognos inom 12 månader och använder data på statistik för alla företag i Sverige.

Tyngden av olika faktorer kan också avta med tiden som till exempel en betalningsanmärkning. Anmärkningar väger tyngre ju nyare de är och minskar efter 3 månader för att helt sluta påverka riskprognosen efter 12-24 månader.

Förväxla inte riskklass med rating

Det är viktigt att inte förväxla en UC riskklass med någon typ av rating. Det finns institut som sätter en rating på ett bolags aktuella kreditbetyg vid en given tidpunkt. Den ratingen behöver nödvändigtvis inte vara korrelerad med riskprognosen och sannolikheten för att ett företag ska hamna i obestånd.

Ratinginstitut och UC mäter inte samma saker och använder olika tidsperspektiv för dessa scoringar.

UC riskklassning med bokstäver

Eftersom riskklassningen med siffror och prognos bygger på aktiva företag kan man inte tillämpa metoden på inaktiva bolag. Den typen av bolag får istället en bokstavsklassning:

BokstavStatus på företaget
IInaktivt företag
LFöretag i likvidation
NNummerbolag
KKonkurs
OUnder rekonstruktion
UUtmätning
FFusion med annat bolag
ÖÖverföring till annan verksamhet