Amorteringskravet på bolån skjuts på framtiden

Förra veckan kunde vi läsa om att Finansinspektionens krav på ökad amortering av bolån kunde vara olagligt. Idag meddelade FI via ett pressmeddelande att förslaget läggs ner. Man anser att rättsläget är osäkert och att mandaten för förslaget är för liten.

”Finansinspektionen (FI) anser att ett amorteringskrav behöver komma på plats. Samtidigt menar bland andra Kammarrätten i Jönköping att det rättsliga stödet för FI att besluta om amorteringskrav brister. FI konstaterar att rättsläget är osäkert och att FI:s mandat behöver förtydligas. FI går därför i dagsläget inte vidare med amorteringskravet”, skriver FI.

tegelvillaHur detta kommer att påverka bostadsmarknaden är osäkert, men klart är att ingen behöver stressa fram ett beslut om omläggning av lån eller bostadsköp före den 1:a augusti.

En presskonferens hålls 23 april kl 09:30 med anledning av beslutet.