Vilket lån är det bästa lånet?

Det som styr vad som är ett bra lån är inte räntevillkor, återbetalningstid, amortering och effektiv ränta. Ett bra lån är ett lån som du tar för att göra en investering, som i sin tur kan ge högre avkastning än kostnaden för lånet du tog.

Ekonomi, lån och investeringar är egentligen en ganska enkel marknad om man bara håller sig till basala principer. Det är vårt sug efter konsumtion som gjort att många hamnat i en skuldfälla de måste ta sig ur.

3 saker värda att låna pengar till

Bostäder i populära bostadsområden har över tid alltid varit en bra investering. På många ställen har folk till och med bott gratis som ett resultat av att värdestegringen överstigit kostnaden för lånet under samma tidsperiod.

Övergång från direktverkande el till energieffektiv uppvärmning ger kraftigt reducerade elräkningar. I det här fallet finns det egentligen två olika uppsidor på det hela. Det primära är såklart att man direkt får en betydligt lägre omkostnad för uppvärmning och hela investeringen betalar sig ganska snabbt. Därtill bidrar det såklart till en värdeökning på huset vid ev. försäljning.

Att förvärva (köpa) lönsamma företag där man som ägare passivt kan få ut avkastning periodvis är bra investeringar. Till den här typen av investeringar krävs det oftast motfinansiering från dig själv och lämpar sig inte för dig som har låg ekonomisk buffert eller ett totalt ointresse i företagsekonomi.