Vad händer när ditt bundna bolån löper ut?

Alla som har ett bolån kan välja att binda hela eller delar av lånet. Vad som händer när bindningstiden går ut är olika och varierar från bank till bank.

Beroende på vilken bank du har ditt bolån hos kan villkoren se olika ut när det gäller vad som händer efter bindningstidens slut. Tidigare har bolånet bundits om på samma bindningstid, vilket kan vara ofördelaktigt för dig som kund.

Flera banker ändrar sina rutiner

Nordea har ändrade rutiner och flyttar automatiskt över lånet till rörlig bindningstid med 3-månaders ränta, vilket också SEB gör. Nu har även Handelsbanken följt efter och ändrat i sina rutiner. De nya rutinerna börjar gälla från och med 30 september 2013.

Kvar av de stora bankerna på bolånemarknaden är Swedbank, som nu väntas följa. Kunder hos Swedbank får information via brev, e-post eller via internetbanken om att lån är på väg att löpa ut.