Låna till kontantinsatsen vid bostadsköp

I oktober 2010 infördes en bestämmelse om att en bostad endast får belånas upp till 85% av marknadsvärdet. Detta innebar att det så kallade topplånet, som många använde sig av, inte längre kunde finansiera kontantinsatsen vid bostadsköpet.

Bolån

För några år sedan var det vanligt att man tecknade två olika typer av lån vid köp av ny bostad. Upp till 85% av bostadens marknadsvärde lånades i ett s.k. bottenlån. Resterande del kunde lånas i ett toppenlån med något högre ränta och krav på amortering. Många hade en total belåningsgrad på 95-100% av bostadens värde.

Finansinspektionen införde i oktober 2010 en ny bestämmelse. Syftet var att dämpa prisutvecklingen på bostäder för att undvika en bostadsbubbla. Ett bolån får nu max uppgå till 85% av marknadsvärdet. Detta innebar i sin tur att man var tvungen att lägga 15% i kontantinsats vid bostadsköpet, något som många inte har möjlighet till.

Låna pengar till kontantinsatsen

Det finns idag ingen bank du kan vända dig till för att teckna ett bolån på 100% av bostadens värde. Men det betyder inte att du kan finansiera hela ditt bostadsköp med hjälp av lån. Bolånet är ett lån med säkerhet och den minsta marginalen bankerna får ha i säkerhet är 15%, d.v.s. de får max godkänna ett bolån på 85%.

Bankerna har dock andra typer av lån som kan användas för finansiering av ett bostadsköp. Ett privatlån (blancolån) är ett lån utan säkerhet och brukar ligga på max 350  000 kr. Rent teoretiskt kan du alltså köpa en bostad värd 2 333 333 kr (varav 15% = 350 000 kr). Ett undantag är privatlånen tecknade hos Bank Norwegian som kan ge lån på upp till 600 000 kr!

Eftersom blancolånet är ett lån utan säkerhet ställs det högre krav på dig som ska låna. Du måste kunna uppvisa god betalningsförmåga, ha fast inkomst och kunna betala tillbaka hela lånet inom maximalt 12 år. Du kan teckna privatlån hos de flesta storbanker som också ger bolån, men inget säger ju att du behöver göra det hos samma.

Vad säger bankerna om lån till kontantinsatsen?

Eftersom reglerna skärpts kring utlåningen för köp av bostäder har bankerna reviderat sina officiella budskap när det gäller lån till kontantinsats. Det betyder dock inte att det är omöjligt att få lån. Allt hänger egentligen på dina förutsättningar. Många av storbankerna har ganska tydligt skrivet om att man endast lånar ut till 85% av köpeskillingen. Det skrivs egentligen ganska lite om finansiering av resterande belopp.

Swedbank erbjuder ett lån som de kallar för Handpenningslån. Det kan maximalt uppgå till 10% av köpesumman och måste lösas inom sex månader. Banken ger också blancolån på upp till 350 000 kr i 12 år som kan användas till i princip vad som helst. Även de andra storbankerna (Nordea, SEB, Handelsbanken) erbjuder liknande lösningar.

SBAB, som är en statligt ägd nischbank inom bolån, skrev tidigare klart och tydligt ut att man erbjuder ”Privatlån till kontantinsatsen”. Nu har man inte lagt fram det lika tydligt utan beskriver det som ”Ibland behöver man låna mer i samband med bostadsaffären”.  läs mer här.

Villabanken vänder sig till medlemmar av Villaägarnas riksförbund. Deras Förmånslån lyfts fram som ett alternativ till finansiering av kontantinsats. De skriver till och med att följande är en vanlig användning för lånet:

Använder det till topplån när det nya boendet ska köpas

Tips för dig som vill låna till kontantinsats

Det absolut bästa är såklart om du kan betala hela kontantinsatsen utan att låna pengar. Det är inte bara banken som tar en risk och behöver säkerhet, det behöver även du. Ibland är det dock inte möjligt. Man kanske behöver ha kvar sparmedel för oförutsedda händelser. Ett tips är isåfall att prata med föräldrar, släktingar eller nära vänner om de kan tänka sig att finnas till hands ifall nöden infinner sig.

Om du ändå känner att ett privatlån för kontantinsats är den väg du måste gå. Se då till att välja ett lån med så bra villkor som möjligt. De allra flesta tillämpar individuell räntesättning, så låt dig inte lockas av ”från”-räntor som visas. Det är inte säkert att du får den räntan.

lendo

En väg som många går är att använda sig av låneförmedlare som låter olika långivare tävla mot varandra för att få dig som lånekund. Det finns flera såna aktörer idag där Lendo är de som syns och hörs mest.

Här kan du läsa vår grundliga genomgång av bolån, topplån och finansiering av bostadsköp.