Slå samman studielån från CSN eller inte?

Nästan alla som har studerat på högskola eller universitet är väl bekanta med CSN och studielån. Även om minnena från studietiden glider iväg så stannar avbetalningen på studielånet kvar betydligt längre. Vissa har dubbla amorteringar då man sitter med två olika typer av studielån. När kan det vara bra att slå samman lånet till ett enda lån och när bör man inte slå ihop lånen?

Den 30:e juni 2001 ändrades studielånet. På lån tagna före brytpunkten återbetalar man årligen ett belopp på 4% av årsinkomsten plus ränta. Återbetalning av lån tagna efter brytpunkten är inte kopplad till din årsinkomst.

Det lånet är istället ett annuitetslån där amorteringen beror på hur stor skulden är och hur många år man ska betala. Man börjar betala ett lägre belopp som sedan stiger för varje år. Återbetalningstiden styrs efter hur mycket lån du har och kan maximalt vara i upp till 25 år.

Det finns tillfällen då det lönar sig att slå samman CSN-lånen.

Att tänka på vid sammanslagning av lånen

Om man nu har två olika lånetyper och upplever det ekonomiskt betungande att behöva göra dubbla avbetalningar, hur ska man resonera för att hitta bästa lösningen på sikt?

Lättnad i plånboken

En sammanslagning av studielånen leder till att man får betydligt lägre månadsbelopp/kvartalsbelopp att betala tillbaka. För den som har små marginaler kan detta vara räddningen som gör att man känner att vardagsekonomin flyter lite bättre.

Dyrare att slå samman lånen

Det blir dyrare att slå samman lånen eftersom det i regel alltid blir en längre återbetalningsperiod. Ju längre löptiden på lånet är desto högre blir den ackumulerade räntekostnaden.

Går inte att ångra sammanslagna studielånet

En anmälan om att slå samman sina studielån ska vara CSN tillhanda före den 30 november om man vill att sammanslagningen ska gälla från och med nästkommande år. Innan man tar beslutet ska man vara medveten om att det inte går att ångra sig, beslutet är definitivt.

Kan man tjäna på att slå samman lånen?

Om man bara blint räknar på studielånet och inte tar hänsyn till annan privatekonomi så är svaret Nej! Löptiden för lånet blir längre, vilket gör att den totala räntekostnaden också blir högre.

Ett beslut om att slå samman studielånen bör väga in alla faktorer i ens privatekonomi. Om du har andra lån jämte studielånet, t.ex. bostadslån eller billån så kan det vara ekonomiskt fördelaktigt att få ner amorteringstakten på studielånet. Istället kan du lägga pengarna som blir över på att amortera bolån, privatlån eller billån.

Dessa lån har ofta en högre räntesats, även om man räknar in eventuellt skatteavdrag på 30%. Studielånet är redan subventionerat och berättigar inte till skatteavdrag som underskott av kapital.

Spara och använda pengarna på bästa sätt

Att betala av på bostadslån är att anse som ett tryggt sparande. Man får direkt lägre löpande kostnader (om man har rörligt lån) och kan tillgodoräkna sig avkastningen på en gång. Nackdelen är väl att man antingen måste sälja huset/bostadsrätten eller låna upp pengar på nytt om man behöver mer kapital till något

Ett annat sätt att resonera är att man istället väljer att investera i ekonomiska instrument (fonder, aktier, optioner, obligationer m.m.). Det finns placeringar som med hög sannolikhet på sikt bör kunna ge högre avkastning än vad den ökade räntekostnaden uppgår till.

Dock ska man vara medveten om att dessa typer av investeringar utgör en risk. Att betala av på studielånet är en garanterad sparmetod, om än väldigt långsam.