Untie (f.d. Kreditbörsen) marknadsplats för privatlån

Untie (tidigare Kreditbörsen) är byggd för att fungera som en länk, en marknadsplats, mellan privatpersoner i behov av att låna pengar och de som vill tjäna pengar på att låna ut. 

Till Untie kan både låntagare och långivare vända sig. En del privatpersoner är i behov av att låna pengar, medan andra redan har tillräckligt och vill låna ut för att tjäna mer.

Företaget bakom heter Untie Group AB och är registrerad som betalningsinstitut hos Finansinspektionen. De är alltså inte långivare utan är verksamma som betalningsförmedlare mellan låntagare och långivare.

Genom att agera marknadsplats för privatlån vill Untie generera en högre riskjusterad absolut avkastning för investerare. Samtidigt vill de se till att privatpersoner i behov av kapital kan få tag på det enkelt.

Företagare som skakar hand med långivare

Unties privatlån med ränta från 8%

Den minsta och maximala summan som kan lånas är på mellan 20 000 kr – 80 000 kr. Kostnaden som låntagare betalar är en ränta och den sätts individuellt men utgår från 8% (effektiv årsränta 8,3%)  vid ansökningstillfället.

En handläggare analyserar ansökan och kreditvärdigheten för att ge en så bra ränta som möjligt. Det finns inga dolda kostnader som t.ex. uppläggningsavgift, aviavgift och liknande.

Privatlånet kan tecknas med en amorteringsperiod på mellan 1 – 5 år. Samtliga lån genom Untie är så kallade annuitetslån.

Så kan du tjäna pengar genom Untie

Som investerare kan du välja en investeringsprofil och se ditt kapital växa. Under utlåningen får du löpande ta del av återbetalningarna och räntan som företagen betalar in. Du kan direkt börja återinvestera för att få ränta på ränta effekt.

Du kan välja att investera både som privatperson och som företag ifall du har överlikvid du vill förränta. Du tjänar pengar på den ränta som lånande företag betalar in. Du får 70% av räntan. Om låntagaren har fått en ränta på 8% kommer du alltså att få 5,6% ränta på dina insatta medel.

Att låna ut pengar är alltid förenat med en risk. För att risken ska minska funkar Untie så att dina inlånade pengar fördelas ut på flera lån. Det gör att kreditrisken fördelas på olika låntagare vilket gör att dina pengar blir lite säkrare. Tänk också på att Untie är ingen bank och därför finns ej heller någon insättningsgaranti.