Nordnet vill slå knockout på bolån

Ränteläget i Sverige är just nu på en väldigt låg nivå. Samtidigt läser vi om att många tycker att bankerna har för höga marginaler och tar ut för hög ränta. Det är många banker som slåss om att locka över lånekunder. Varför? För att det finns massor av pengar att tjäna och Nordnet har i dagarna lanserat Knockoutlånet!

Var och varannan svensk har lånade pengar. De allra största låntagarna är de med bolån och en bolånekund är värd mycket pengar för långivaren. Dels finns det möjlighet att tjäna pengar direkt på kundens räntebetalning, men också genom att få kunden att bli mer involverad i andra bankaffärer.

Nordnet anser sig tillhöra utmanarna på marknaden och har lanserat många innovativa drag för att växa och bli en större aktör. Den största faktorn man spelat på i flera år är transparensen. De avgiftsfria Superfonderna och det sociala investeringsnätverket Shareville är två produkttyper som går i linje med det.

Nu har man lanserat ytterligare en produkt och som denna gång vänder sig mot kunder som vill låna pengar. Med ränta från 0,99% vill man slå knockout på motståndarna. Det är inget bolån i praktiken men kan av individer med stora finansiella tillgångar användas som ett alternativ till det.

Riskspridningen i aktie/fondportföljen avgör räntan

aktieportfolj

För att kunna låna pengar hos Nordnet måste man först och främst ha värdepapper i en aktie- eller fondportfölj. Att öppna en sådan är enkelt och kan göras via hemsidan. Nordnet erbjuder både vanliga depåer, Investeringssparkonto och Kapitalförsäkringsdepå.

Räntan på ett lån från Nordnet kan variera mellan 0,99-2,49%. Man behöver inte förhandla om räntan utan den avgörs helt och hållet baserat på:

  • Riskspridning i portföljen
  • Totalt utnyttjat belåningsutrymme

Värdepapperslån förenat med risk

Att det är just värdepapper som ligger som säkerhet i lånet gör att det finns vissa risker med lånet. Investering i aktier och fonder kan leda till kraftiga svängningar i värdet på portföljen. Om värdet understiger lånesumman kan man inte längre lösa lånet med värdet på portföljen. Banken kan tvångssälja dina innehav om du blir överbelånad på grund av kursfall.

Traditionella värdepapperslån vänder sig till de som vill investera med hög risk för hög avkastning. Nordnets nya Knockoutlån är ett värdepapperslån som vänder sig till de med lägre risk i sin investering.

Belåningen får max uppgå till 40% av innehavet och en enskild aktie eller fond får inte utgöra över 20% av det totala värdet i portföljen.

Inte ensamma om att vilja slå hål på lånemarknaden

Nordnet är inte ensamma om att viljan att slå hål på lånemarknaden. En till utmanare är Avanza, som tidigare erbjöd ”Superlånet”, också med en räntenivå på som lägst 0,99%. Det lånet vände sig till kunder inom deras Private Banking segment, d.v.s. kunder med en förmögenhet på över 3 miljoner kr. Superlånet är i dag inte öppet för nya kunder.