Kontrollera ränteavdraget i deklarationen

Skatteverket har börjat skicka ut deklarationen för 2014 och senast i mitten på april ska alla ha fått blanketten hemskickade. För alla som har lån av olika slag är det viktigt att kontrollera att uppgifterna stämmer.

Den ränta man betalar för att låna pengar är avdragsgill i deklarationen. Upp till 30% av räntekostnaden utgör vad som kallas för ränteavdraget. För den som har stora lån som till exempel villaägare med bolån på flera miljoner blir det betydande belopp.

Kontrolluppgifter från banken

Alla banker och kreditgivare ska årligen lämna kontrolluppgifter till Skatteverket. Uppgifterna rör hur mycket du betalat i ränta under det gångna året. Om ni är flera som står på samma lån är det bara din andel av räntekostnaden som redovisas. Alla kontrolluppgifter som lämnats in kommer sedan som förtryckta uppgifter i din skattedeklaration.

ranteavdraget-deklarationen

Avdragsgill ränta medför att din totala skatt sänks. Under avsnitten som rör Kapital i deklarationen redovisas både inkomster från kapital (sparränta, uthyrning och utdelningar i aktier/fonder) och utgifter på kapital (låneränta, förluster från aktier/fonder). Inkomster och utgifter kvittas mot varandra. Om utgifterna är större än inkomsterna får man 30% skatteavdrag på belopp upp till 100 000 kr.

Exempel: Fredrik har ett bolån för sin bostadsrätt  på 1.250.000 kr med en ränta på 2,1%. Ränteutgifterna uppgick till 26 250 kr. Samtidigt har Fredrik fått sparränta och fondutdelningar under året på totalt 6 000 kr. Underlaget för ränteavdrag blir då 20 250 kr. Skatteavdraget Fredrik har rätt till är 30% av 20 250 kr, vilket motsvarar 6 075 kr.

Om det saknas kontrolluppgifter för ett lån du har haft under året och betalat ränta på ska du se till att redovisa beloppet själv. OBS! Tänk på att studielån inte berättigar till ränteavdrag.

Senast den 4 maj ska deklarationen för 2014 vara inlämnad.