Credento

Credento

Credento ger lån på belopp från 1000 kr upp till 50 000 kr i maximalt 6 år. Kreditgivare är Time Finans (TF Bank AB), som låg bakom Halens privatlån tidigare, och räntan är ganska hög men strax under 30% i effektiv årsränta så hör ändå inte till gruppen högkostnadskrediter.

Credento ger betalningsfria månader

Som låntagare hos Credento bank kan man välja att nyttja betalningsfria månader. Man kan börja först efter att man gjort fyra korrekta inbetalningar i tid. Därefter kan man använda sina betalningsfria månader maximalt två ggr per år.

Ränta tickar på som vanligt även under den fria betalningsmånaden och läggs ovanpå din skuld. Ditt lån förlängs tidsmässigt när du utnyttjar en betalningsfri månad.

En annan sak som Credento erbjuder är att teckna en betalningsförsäkring, låneskydd. Ibland händer det att man hamnar i trångmål och inte har tillräckligt för att betala. Det kan vara arbetslöshet, sjukdom och andra saker som händer i livet.

Med låneskyddet träder en försäkring in och täcker upp med det kapital som behövs. Försäkringen är dock lite olika utformad beroende på om man är över eller under 65 år.

Ansökan om lån hos Credento

Ansökan görs via ett onlineformulär på Credentos hemsida. Vid ansökan uppger du namn, personnummer, inkomst etc. samt uppgifter om övriga lån och krediter du redan har.

Alla ansökningar genomgår en automatisk kreditprövning och upplysning kan komma att inhämtas. Det nämns inget om det är UC, Bisnode eller något annat specifikt kreditupplysningsföretag. I ett inlägg på Lånforum redovisar en medlem att Credento tog uppgifter från UC.

Om ansökan beviljas kan man signera skuldebrevet digitalt med BankID. Saknar man det går det att få brevet med post för signering. Utbetalning görs först efter påskrift.

Behöver du komma i kontakt med Credento? Det finns ett telefonnummer till kundtjänst och man kan maila.