BROCC

Det privatägda företaget BROCC AB driver en verksamhet fokuserad kring  Peer-to-Peer lån. De förmedlar lån mellan privatpersoner med en fast ränta. Målgruppen är tudelad och man vänder sig till både låntagare och långivare för att skapa en win-win situation.

Låntagaren kan vara en person som inte vill vända sig till banken. Anledningen kan vara olika från fall till fall men ganska vanligt kanske är att man fått nej vid ansökan tidigare.

Eller så har man lessnat på bankernas marginaler och tycker de tjänar för mycket pengar och hellre vill låna av andra privatpersoner.

Långivare som lockas av Broccs tjänst är de som vill ha bättre avkastning på sitt kapital än vanligt sparkonto. I dagens låga ränteläge är det många alternativ som slår bankkontot.

Grundkrav för beviljade låneansökningar

Den som vill låna genom BROCC behöver uppfylla vissa kriterier.

 • Helt sakna betalningsanmärkningar
 • Ha en fast inkomst av tjänst, pension eller näringsverksamhet
 • Taxerad inkomst på över 150 000 kr per år
 • Varit skriven i Sverige minst 3 år
 • Vara över 20 år och yngre än 70 år vid lånets slut

Det belopp man kan ansöka om är i storleksordningen av ett privatlån. Minsta belopp är 10 000 kr och högsta 300 000 kr. Man kan välja att betala tillbaka efter 6 månader som kortast och upp till 5 år för det längsta lånet.

Maximalt belopp som kan lånas får inte överstiga den senast taxerade årsinkomsten.

Fast låneränta både in och ut

Som låntagare vill man veta vilken kostnad som följer med lånet. Därför jobbar man endast med fasta räntor som bestäms på låneavtalets teckningsdag. Vilken ränta man får sätts individuellt och kan vara så låg som 3,75%.

Den som lånar in pengar vill också kunna säkert veta hur stor förväntad avkastning man kan få. Som mest kan man få upp till 8% i sparränta.

Eftersom det är ett Peer-to-Peer lån måste såklart kostnad och intäkt mötas och föras över. Om långivaren fått 8% i sparränta har låntagaren på andra sidan fått en kostnadsränta som är högre än så.

Den låntagaren har förmodligen då bedömts vara hög risk. Som långivare är det bra att vara medveten om detta innan man ger sig in och lånar ut pengar.

BROCC AB gör kreditupplysningen åt dig

Alla låntagare genomgår en kreditbedömning. Den görs av Brocc och innefattar tre steg.

 1. Inhämtning av kreditupplysning
  Brocc tar uppgifter från UC. Där kollas betalningsanmärkningar, inkomster och skulder.
 2. Likviditetsbedömning
  En kalkyl över låntagarens privatekonomi görs. Man kollar på inkomster och utgifter och ser vad som finns kvar att leva på. Det visar på det ekonomiska utrymmet att kunna betala ett lån med.
 3. Analys av nyckeltal
  Brocc gör en helhetsbedömning för att se om låntagaren är kreditvärdig eller inte. Den som anses vara värdig får sitt lån beviljat.