SEKKI

Konsumentkreditlagen säger att låntagare ska ha fullständig information om kreditavtalet innan ingåendet. En blankett som används inom EU är den så kallade SEKKI-blanketten (SECCI på engelska). SEKKI står för Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation och ska finnas att läsa hos långivaren.

SEKKI blankett exempel
Exempel på SEKKI-blankett (Ambrion Finans AB, Lån: Daypay)

Många långivare har lagt upp deras SEKKI-dokument som en PDF att ladda ner. Dokumentet följer en av EU uppställd mall där information som kredittyp, kreditbelopp och avbetalningstid ska framgå. Där kan även finnas uppgifter om eventuella tilläggstjänster och annat kring avtalets ångerrät, förskottsamortering och så vidare.

Måste man läsa SEKKI-blanketten?

Av ett SEKKI-dokument framgår allt som kan vara bra att veta om krediten. Därför kan vi inte annat än rekommendera att läsa igenom det. Texten kan dock vara ganska tråkig att plöja igenom. De centrala delarna som ränta, lånebelopp och återbetalning ska framgå tydligt vid låneansökan. Det kan räcka för de allra flesta men det kan vara en god idé att läsa igenom SEKKIn ändå och ladda ner det för att spara till framtida behov.

Om det är något man inte förstår i en SEKKI kan man alltid vända sig till långivarens kundtjänst. De ska enligt god kreditgivningssed ge förklaringar som gör att kredittagaren kan ta ställning till om avtalet är bra för de eller inte.