Hypotekslån

Den vanligaste typen av hypotekslån är bolån men begreppet hypotek kan användas om alla lån där låntagaren ställer något i pant. Det är ursprungligen att ord från det grekiska språket och det betyder just pant.

Det är alltså ingen skillnad på hypotekslån och bolån när man använder det som benämning på ett bostadslån. Det som pantförskrivs är bostaden och det kan vara en villa, en bostadsrätt eller ett fritidshud. Du som ägare av bostaden får nyttja den som du vill och medan banken håller i pantbreven.

Det är alltså inget man ska förväxla med pantlån hos en pantbank för där tar ju pantbanken hand om det fysiska medan låntagaren får tillgång till värdet i form av pengar. Vid bostadshypotek kan banken lösa in pantbrevet för att ta över och sälja bostaden om låntagaren inte fullgör sin plikt att betala ränta och eventuell amortering.

Stor villa finansierad med hypotekslån

Ränta på hypotekslån

Det är på grund av säkerheten (panträtten) som hypotekslån alltid har en lägre ränta än ett privatlån. Det är helt enkelt ett säkrare sätt för banken att låna ut pengar på.

Banker, investerare och kreditgivare har modeller för att räkna på risker och avkastning. I ett blancolån där det inte finns någon fysisk sak som säkerhet är det låntagarens privatekonomi som utgör risken. Låneräntan och amorteringen ska på ett eller annat sätt betalas in och då är det utrymmet i låntagarens inkomst och utgifter som ska ha goda marginaler.

För ett hypotekslån med en belånad bostad kan det i värsta fall gå till inlösen av panten och då får banken ta bostaden som betalning för lånet. Genom att ha marginal på bostadens marknadsvärde och pantbrevens värde finns det säkerhet i lånet. Av den anledningen är ränta på hypotekslån billigare än för blancolån.

Men nöj dig inte med att ta första bästa långivare som erbjuder bolån utan ta och kolla runt efter vem som erbjuder dig det billigaste hypotekslånet. En del aktörer har prutmån medan andra är transparenta och redovisar räntan före ansökan.

Hypotekslån för pensionärer

pensionär funderar på hypotekslån
Är det möjligt för mig som pensionär att få ett hypotekslån?

En grupp som kan ha svårt att få lån är pensionärer. Även om deras inkomst i form av pension är väldigt lätt att räkna på är deras betalningsförmåga oftast mer begränsad än för människor mitt i livet och på väg uppåt i karriären.

Ett hypotekslån för pensionärer brukar man ibland kalla för pensionärslån eller seniorlån. Det kan vara ett sätt för banken att kunna låna ut pengar till pensionerade personer och ha bostaden som säkerhet för lånet och då lägga mindre vikt vid en lägre inkomst.

Det kan vara lite missvisande i hur de här namnen används och det finns en hel del skrivet om vad man bör tänka på en extra gång innan man tar ett sådant lån. En stor faktor är vad pengarna som blir frigjorda ska gå till, om det är renovering eller konsumtion. En del använder denna typ av hypotekslån för att få lös värde i en bostad som de ägt länge, med låg nuvarande belåning och allt det utan att behöva flytta.

För- och nackdelar med hypotekslån

Andra typer av hypotekslån

För privatpersoner är det i regel bara hypotekslån i form av bolån som man stöter på. Det finns dock andra typer av lån på formen hypotek och det hittar vi i företagsvärlden.

Företagshypotek

En företagare kan ställa lös egendom som säkerhet för lån. Detta brukar man då kalla för företagshypotek och ersatte begreppet företagsinteckning 2009. Som lös egendom kan företaget ta upp inventarier och varulager som pant men inte kassa och bankmedel.

Varulager kan ingå i företagshypotek
Varulager kan utgöra del i hypotekslån till företag

Genom att göra detta kan en långivare säkra upp värden och minska sin risk i att låna ut pengar till företaget. Det ger borgenären (långivaren) förtur vid eventuell konkurs eller utmätning. Skulle det finnas flera hypotekslån är det datumet för inteckningen som avgör rangordning vid inlösen.

Skeppshypotek

På samma vis som med bostäder kan man upplåta panträtt på stora båtar och skepp. Rätten kan ligga till grund för att kunna låna kapital eller som säkerhet för andra ekonomiska förbindelser.

Om det gäller ett lån kan långivaren begära exekutiv auktion om plikterna inte fullföljs av låntagaren (gäldenären). I Sverige finns en stor aktör inom denna nisch – Svenska Skeppshypotek.

Skeppshypotek används av många som köper större båtar
Stora båtar brukar finansieras med skeppshypotek