Hypotekslån

Den vanligaste typen av hypotekslån är bolån. Begreppet hypotek används om de lån där låntagaren ställer något i pant, vilket är den grekiska betydelsen av ordet. För bolånen är det bostaden som sätts i pant.

Till skillnad från andra typer av pantlån (hos pantbank) får dock låntagaren behålla det som pantats i sin ägo. Du ska ju bo i din bostad. Istället skrivs ett så kallat pantbrev som långivaren kan lösa in.

För bostadslån kan banken lösa in pantbrevet och ta över och sälja villan eller bostadsrätten om låntagaren inte fullgör sin plikt att betala ränta och eventuell amortering.

Bostadslån är en typ av hypotekslån

Det är på grund av den här säkerheten, panträtten, som hypotekslån i regel alltid har en lägre ränta än t.ex. privatlån. Det är helt enkelt ett säkrare sätt att låna ut pengar på. För bostadslån är det bara bottenlån som är hypotekslån. Eventuella topplån har ingen säkerhet och är därför dyrare.

Andra typer av hypotekslån

För privatpersoner är det i regel bara hypotekslån i form av bolån som man stöter på. Det finns dock andra typer av hypotek.

Företagshypotek

En företagare kan ställa lös egendom som säkerhet för lån. Detta kallas för företagshypotek och ersatte begreppet företagsinteckning 2009. Som lös egendom kan företaget ta upp inventarier och varulager som pant men inte kassa och bankmedel.

Varulager kan ingå i företagshypotek

Genom att göra detta kan en långivare säkra upp värden och minska sin risk i att låna ut pengar till företaget. Det ger borgenären (långivaren) förtur vid eventuell konkurs eller utmätning. Skulle det finnas flera inteckningar är det datum för inteckningen som rangordnas först.

Skeppshypotek

På samma vis som med bostäder kan man upplåta panträtt på skepp. Rätten kan sedan användas för att låna pengar eller som säkerhet för andra förbindelser.

Om det gäller ett lån kan långivaren begära exekutiv auktion om låntagaren (gäldenären) inte fullgör sin plikter. I Sverige finns en stor aktör inom denna nisch – Svenska Skeppshypotek.

Skeppshypotek används av många som köper större båtar