Gäldenär

Ordet gäldenär är en synonym till låntagare. Det används om den som är skyldig någon annat något. Det kan vara pengar men även andra tillgångar eller tjänster. Om det gäller pengar brukar man kalla det för penninggäldenär.

En naturagäldenär är en som står i skuld att utföra en tjänst eller leverera en produkt. Om du köpt en vara eller en tjänst av ett företag är de en naturagäldenär så länge du inte fått din produkt eller tjänst.

Gäldenärens motpart

Motparten till gäldenären kallas för borgenär. I de fall det rör sig om lån av pengar är det alltså banken som är borgenären i avtalet. De är långivare.

En gäldenär måste hålla koll på pengarna

Gäldenär en term med anor från vikingatiden

Ordet gäldenär härstämmar från det juridiska ordet ”Gäld”. Historiskt användes det ordet under vikingatiden och syftade då på stora penningsummor som vikingarna pressade härskare på. Än längre tillbaks användes ordet ”gulden”.