Gäldenär

Begreppet gäldenär används om den som är skyldig någon annat något. Det kan vara pengar men även andra tillgångar eller tjänster. En enklare definition och synonym är låntagare. Om det gäller pengar brukar man kalla det för penninggäldenär.

En naturagäldenär är en som står i skuld att utföra en tjänst eller leverera en produkt. Om du köpt en vara eller en tjänst av ett företag är de en naturagäldenär så länge du inte fått din produkt eller tjänst.

Motparten till en gäldenär kallas för borgenär och är i fall om lån en bank, kreditinstitut eller annan långivare.

En gäldenär måste hålla koll på pengarna

En juridisk term med anor från vikingatiden

Ordet gäldenär härstämmar från det juridiska ordet ”Gäld”. Historiskt användes det ordet under vikingatiden och syftade då på stora penningsummor som vikingarna pressade härskare på. Än längre tillbaks användes ordet ”gulden”.