Exekutiv auktion

En exekutiv auktion är när någons tillgångar tvingas till försäljning. Dessa hanteras av Kronofogden eller hos ett auktionsverk på uppdrag av de. Pengarna från försäljningen används för att lösa skulder.

Om någon hamnat i konkurs eller utmätning görs en sammanställning av tillgångar. De materiella tillgångar som har ett värde kan bli upplagda till försäljning till fast pris eller som auktion.

Med jämna mellanrum under året anordnas exekutiva auktioner av Kronofogden. På Auktionstorget kan du se aktuella exekutiva försäljningar.

Vanliga objekt som säljs på exekutiv auktion

  • Fastigheter (bostadsrätter och villor)
  • Fordon
  • Fotoutrustning
  • Musikinstrument
  • Klockor
  • Smycken
  • Cyklar

Exekutiv försäljning i Sverige och online

Du som vill köpa objekt på en exekutiv försäljning kan besöka någon av de orter där auktioner hålls. Här är listan på vilka orter som Kronofogden anordnar auktionerna på.

Lösöre av mindre värde säljs i regel på webauktioner. Alla aktuella nätauktioner kan du se här.