Exekutiv auktion – Exekutiv försäljning

Efter en konkurs eller utmätning kan tillgångar tvångssäljas antingen med fast pris eller som en auktion. Exekutiva auktioner hanteras av Kronofogden med jämna mellanrum under året. Kronofogden kan låta den exekutiva försäljningen hanteras av ett auktionsverk.

Auktionstorget kan du se aktuella exekutiva försäljningar.