Untie preferensaktie

Informationen på denna sida är utdaterad. Uppgifterna gällde utlåningsföretaget Untie Lending AB då verksamheten fortfarande var aktiv.

Untie Lending AB ger ut en preferensaktie som kan ge avkastning på utlånade pengar. Företaget ingår i Untie Group, ett företag med huvudkontor i Skövde och där ytterligare bolag inom lån och kapitalförvaltning ingår. Kunder finns både på låne- och på investeringssidan genom kontokrediter, lån och preferensaktier.

  • Pluskan (kontokredit)
  • Slantar (lån)
  • Untie Lending (preferensaktie)
  • FPJ (kapitalförvaltning)

Untie Lending preferensaktie för investering

Den som äger preferensaktier i Untie Lending AB får ta del av den avkastning som utlåningen ger. Avkastningen är satt till 140 kr per aktie, vilket innebär 7% av investerat kapital och det betalas ut som en utdelning.

Utdelningen är skattefri om du köper aktierna genom eget aktiebolag medan privatpersoner betalar 25% i kapitalskatt på utdelningen.

Det minsta beloppet man kan investera är 2000 kr, vilket man får 1 preferensaktie för. Varje månad finns möjlighet att köpa nya aktier eller lösa in befintliga. Man kan begära att få sin utdelning utbetald månadsvis, vilket den som gillar bra kassaflöde uppskattar.

Varför emitterar Untie pref-aktier?

Som investerare bör man ta hänsyn till många faktorer för att bedöma risk. En fråga man bör ställa sig är varför Untie Lending AB emitterar pref-aktier istället för att använda eget kapital eller låna från en bank.

I Unties investeringsmemorandum finns att läsa om hur koncernen har täckt 85% av sitt kapitalbehov från egna finansiärer. Det fattas dock 15% och det har man då valt att täcka genom bland annat emitteringen av preferensaktierna.

Vilka risker finns med denna typ av investering?

Det finns olika typer av risk som man bör vara medveten om innan man investerar pengar. Dels finns kreditrisken i att de som lånar pengar inte kan betala tillbaka. Den risken har Untie hanterat genom att fördela utlåningen på många små belopp till många låntagare.

Likviditetsrisk är en annan faktor att ta hänsyn till. För att du ska kunna få din utdelning eller lösa in dina preferensaktier behöver det finnas likviditet i bolaget. En risk här är att om många aktieägare begär inlösen samtidigt kanske inte Untie kan lösa in alla på grund av just likviditetsbrist.

Om du tycker att den här typen av investering i lån verkar intressant kan du läsa alla villkor och ladda ner memorandum på Unties hemsida.