Bulkestate

Det finns ett sätt att investera i fastigheter i de baltiska länderna genom P2P, crowdfunding på plattformen Bulkestate. På plattformen finns det många bostadsprojekt där investorer går ihop tillsammans och agerar långivare för en avkastning på upp till 15%.

Bulkestate har varit aktiva sedan 2016 och förmedlat lån på över 20 miljoner EURO med utbetald ränta på över 1,9 miljoner. Den viktade årliga avkastningen ligger på 14,1%, vilket får anses vara riktigt bra i förhållande till andra former av investeringar.

Bulkestate

OBS! Alla typer av finansiella investeringar är förenade med risker och så även vid finansiering av lån genom den här typen av plattformar. I Sverige har vi liknande koncept som Bulkestate och det är Tessin eller Kameo.

Bulkestate är medlemmar i den tysk-baltiska handelskammaren, Europeiska nätverket för crowdfunding och Fintech Finland. De håller till i Tallinn med adress på Harju maakond och där finns ett team med experter på real estate i de regioner som företaget inhämtar investeringsobjekt från.