Tessin

Fastigheter är en tillgång och investering som ofta kan skilja sig från hur börsen utvecklas. En investering i form av säkerställda fastighetslån med ränta kan ge avkastning även i negativa börsklimat. Tessin är en plattform för privatpersoner och företag som vill få avkastning på kapital.

Investera i bostäder och fastighetsprojekt med Tessin

Bostadsbristen i Sverige skapar ett tryck på att olika aktörer bygger nya fastigheter för bostäder. Det krävs stora mängder kapital för att ro iland ett byggprojekt. Förutom att låna pengar av banken kan fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar låna av privatpersoner eller företag.

Tessin har byggt en plattform där byggprojekt kan möta kapitalet. Här kan vi registrera ett investeringskonto och välja exakt vilket fastighetsprojekt som vi vill investera i.

Projekten kan vara för olika fastighetstyper så som:

 • Bostadsrätter
 • Hyresrätter
 • Studentbostäder
 • Industrifastigheter
 • Lagerlokaler
 • Villor
 • Parhus
 • Fritidshus
 • Tomter

Öppnar för privatpersoner att investera i fastighetsprojekt

Tessin grundades som en första crowdfunding-tjänst för fastigheter. Jonas Björkman, Erik Nordin och Niels Bosma bildade företaget Tessin Nordic AB redan 2014. Deras olika kompetenser inom finansiering, juridik och IT har skapat en perfekt kombination för denna typ av plattform. Delägare i Tessin Nordic AB är också NFT Ventures och Stronghold.

Grunden till varför en plattform som Tessin behövs ligger i det stora kapitalbehovet och att banker sällan finansierar hela behovet. De kanske kan vara med upp till 60% under förutsättning att projektägaren tillskjuter resterande kapital med eget kapital eller efterställda lån.

Det är i detta gap som investerare kan komma in och bidra med kapital. I utbyte får investeraren ränta. Tidigare har detta gap endast varit tillgängligt för institutioner eller högt bemedlade privatinvesterare.

Tessin har genom sin plattform skapat en möjlighet för flera mindre aktörer att gå in med pengar och därmed dela på risken.

Tessin banner
Se mer här

Hur säkerställs lånen genom Tessin?

Att låna ut pengar medför en risk. Det är den risken som man ska få betalt för i form av ränta. Tessin har ett team av finansiellt duktiga medarbetare som granskar alla byggprojekt och gör en kreditbedömning.

Lånen säkerställs på lite olika sätt men vanligen genom en eller flera av följande:

 • Fastighetspant
 • Andrahandspantsättning
 • Aktiepant
 • Borgen
 • Företagshypotek

Minsta investering genom Tessin-plattformen är 50 000 kr.