Det händer om du inte betalar en faktura i tid

Alla har säkert nån gång missat att betala en faktura på utsatt förfallodatum. Orsaken kan vara att man glömt bort det, att postgången felat eller så beror det på ekonomiska svårigheter. Vad händer egentligen när man missat att betala en faktura i tid?
En faktura är en skuld som ska betalas på en förfallodag, en sista betalningsdag. Många fakturor till privatpersoner har en förfallodag satt till slutet av månaden. Det för att personen ska hinna få sin lön, pension eller bidrag utbetalt innan fakturan ska betalas.

Till företag är det vanligt att ha fasta, avtalade kreditvillkor om 10,20 eller 30 dagar. Har man en riktigt bra relation till leverantören kan längre betalningstider förhandlas fram.

1. Påminnelse

Faktura med förfallodatumDet första som händer när man missat betala en faktura är att företaget skickar ut en påminnelse. Redan här börjar det kosta pengar för den som missat betala. Fordringsägare har nämligen rätt att ta ut påminnelseavgifter som kan uppgå till 50 kr.

Ytterligare en avgift som kan tvingas betalas är dröjsmålsräntan. Det kan finnas specifikt avtalat om hur stor och när den får tas ut. I annat fall gäller räntelagen som säger att sen betalning kan belastas med ränta från och med en månad efter det att ursprungsfakturan skickades ut. Dröjsmålräntan sätts i förhållande till rådande referensräntan + 8%-enheter.

2. Inkasso

Om man ändå inte betalar efter att påminnelse gjorts riskerar ärendet gå vidare till inkasso. Fordringsägaren eller ett inkassobolag skickar då ut ett inkassokrav där det framgår 1) total skuld, 2) aktuell ränta och 3) eventuella inkassokostnader. Enligt lagen får ett inkassokrav max uppgå till 180 kr (2014).

3. Betalningsföreläggande

Om man inte betalar trots inkassokravet kan ärendet gå vidare till Kronofogden. Där ansöker företaget om att få skicka ett s.k. betalningsföreläggande. Det är ett brev som skickas hem med delgivning. Du ombeds då skriva på ett dokument som intygar att du har mottagit betalningskravet. Först därefter kan Kronofogden få i uppdrag att driva in skulden.

4. Betalningsanmärkning

När Kronofogden har fastslagit din skuld får den skyldige en betalningsanmärkning, något som kan utgöra stora hinder i framtiden. Den som har en anmärkning får svårare att låna pengar och att teckna abonnemang på telefon eller TV. Anmärkningar ligger kvar i systemet i 3 år.

Att inte betala en faktura i tid är i de allra flesta fall helt harmlöst, bara man ser till att betala den så fort som möjligt. Att låta det gå för långt kan vara förödande för ekonomin, så se till att bryta in så tidigt som möjligt i ovan nämnda steg för att undvika ekonomiska svårigheter i framtiden.