Deklarationstips: göra avdrag för ränteutgifter

Den 2 maj är det sista datumet för att lämna in årets deklaration. Du som har lånat pengar under 2012 har rätt att göra avdrag för ränteutgifter. I de allra flesta fall är det förtryckt, men det är bra att kontrollera att siffrorna stämmer eftersom det kan röra sig om 1000-tals kronor för t.ex. stora lån som bolån.

På alla lån som du personligen varit betalningsansvarig för kan du göra avdrag för ränteutgifter du haft under året. Det gäller också den kostnad som kan ha uppstått om du löst ett lån i förtid under året och fått betala ränteskillnadsersättning. Den ersättningen ska också räknas som en ränteutgift och finnas med i ditt skatteavdrag.

Banken ska lämna in kontrolluppgift

Avdrag för ränteutgifter i deklarationenDen långivare som du lånat pengar hos och betalat räntekostnader till ska ha lämnat in kontrolluppgifter till Skatteverket. Ränteutgifterna du haft under året ska finnas angiven under punkt 8 – Avdrag – Kapital. I ruta 53 finns den totala ränteutgiften du haft under föregående år. På specifikationsbladet som medföljer din preliminära inkomstdeklaration finns alla enskilda utgifterna specificerade. Kontrollera att det stämmer med vad du faktiskt har betalat.

Om det saknas uppgifter om lån och ränteutgifter du haft måste du lämna uppgift om långivarens namn i inkomstdeklarationen. Har du lånat av privatperson och betalat ränta till denne ska du också lämna uppgift om personnummer och adress till den du lånat av. Den personen måste deklarera samma belopp som ränteinkomst på sin deklaration.

Avdragsunderlaget blir dina ränteutgifter – ränteinkomster

Inkomst och utgifter kvittas

Om du samtidigt haft kapitalinkomster som t.ex. ränteinkomster från ett sparkonto eller utdelningar från fonder och aktier minskar det underlaget för skatteavdraget. De allra flesta har större ränteutgifter än de har ränteinkomster. Beloppet som blir kvar om du tar utgifterna minus inkomsterna är det belopp som utgör underlaget för ditt skatteavdrag. Skatteavdraget uppgår till 30% av beloppet upp till 100 000 kr och 21% på belopp över det.

Nyttiga länkar för dig som ska deklarera