SaveLend

SaveLend är en plattform där man kan investera i lån och få högre avkastning än på sparkontot. Plattformen lanserades 2014 för att koppla samman låntagare och långivare. Man kan börja med så lite som 500 kr och bygga sin egen kreditportfölj med månatlig avkastning.

Den som vill låna ut pengar till andra privatpersoner och företag kan göra det genom plattformen SaveLend. Minsta startbelopp är så lågt som 500 kr och den förväntade avkastningen anges ligga på mellan 7-9% i årlig ränta.

Man sätter in pengar som hamnar på ett särskilt utlåningskonto hos SaveLend. Därifrån kan man sedan styra hur pengarna ska lånas ut och det är viktigt att välja en lagom fördelning till varje låntagare så att riskerna sprids.

SaveLends kredittyper

Det finns några olika typer av utlåning som SaveLend arbetar med. Kredittyperna är:

Alla de här typerna av krediter har sina risker och möjligheter. Gemensamt är att de kan ge avkastning i form av räntor som kan vara två-siffriga. Målet enligt SaveLend är att långivarna ska kunna förvänta sig en målavkastning på mellan 7-9% på årsbasis, efter avgifter för tjänsten.

Hur tjänar SaveLend sina pengar?

Plattformen ägs av SBL Finans AB och betaltjänsterna tillhandahålls av Savelend Europe AB. Serviceavgifter är det som driver runt plattformen och den är prestationsbaserad och endast på återbetald ränta.

Det innebär att deras incitament ligger i att lånen som ges ut ska gå till konsumenter eller företag som bedöms kunna betala tillbaka sina lån. Just nu är serviceavgiften 10% av den erhållna räntan. SaveLend tjänar alltså bara pengar när du som långivare får avkastning.

Vilka risker finns det med SaveLend?

Alla typer av utlåning är förenat med risk. Låntagaren kan hamna på obestånd och så länge inte amortering och ränta betalas så kommer du som långivare inte få en krona. Ett sätt att minska risken är att sprida ut lånen på många olika låntagare.

Det går att ställa in ganska bra i plattformen hur man vill fördela sina utlånade pengar. Dels kan man välja vilka kredittyper som pengarna får gå till men också hur stor andel varje lån får utgöra av totala kreditportföljen. Mer om risker finns att läsa på SaveLends hemsida.