Lenditum företagslån

Lenditum

Genom Lenditum kan man ansöka om företagslån på 20 000 kr upp till 40 000 000 kr. Återbetalningsperioden kan vara på 6 månader upp till 5 år som längst. Det är kostnadsfritt att ansöka och man behöver inte välja något av de lånen som erbjuds.

Ditt företags ekonomi analyseras och en helhetsbedömning ligger till grund för företagslånen som du erbjuds. En betalningsanmärkning i historiken behöver inte vara ett hinder. Däremot måste borgensmannen ha en ordnad ekonomi utifall att företaget hamnar på obestånd.

Krav på låntagare vid Lenditum företagslån

  • Företagsform: Aktiebolag, Handelsbolag, Kommanditbolag, Enskild Firma
  • Svenskregistrerat företag med aktivitet i minst 6 månader
  • Säkerhetskrav: Borgensman, pant i fastighet, etc.
  • Endast ledande roll kan ansöka om lån (VD, Styrelseledamot)