Skuldkvot

Skuldkvot definieras som förhållandet mellan den totala skulden och den disponibla inkomsten. Skulden divideras med inkomsten och kvoten anges därefter i % genom att multiplicera kvoten med 100.

För att beräkna sin skuldkvot summerar man ihop alla lån (bolån, CSN, privatlån och andra lån). Summan divideras därefter med den disponibla årsinkomsten. Här ska man bara räkna det som är disponibelt, d.v.s efter skatt.

För den som jobbar och får lön är det alltså inte bruttolönen utan det belopp som blir tillgängligt och betalats ut till lönekontot. Andra ej skattepliktiga inkomster som till exempel barnbidrag adderas. Det är beloppet för helår som används.

Skuldkvotstak

Det finns ett förslag om att införa ett skuldkvotstak i Sverige. Det är fortfarande under utredning men det tak som föreslagits är 600%. Det innebär att man inte ska kunna skuldsätta sig mer än 6x sin disponibla årsinkomst. Här kan du se en tabell över olika inkomster och vilket skuldkvotstak som då skulle vara aktuellt.