Skuldkvot

Skuldkvot definieras som förhållandet mellan den totala skulden och den disponibla inkomsten. Skulden divideras med inkomsten och kvoten anges därefter i % genom att multiplicera kvoten med 100.

Hur räknar man ut sin skuldkvot?

För att beräkna din skuldkvot summerar du ihop alla lån (bolån, CSN, privatlån, billån och andra lån). Summan ska du sedan dela med din disponibla inkomst per år (disponibel årsinkomst).

För den som jobbar och får lön är det alltså inte bruttolönen utan det belopp som blir tillgängligt och betalats ut till lönekontot. Andra ej skattepliktiga inkomster som till exempel barnbidrag och bostadstillägg kan du lägga på.

Skuldkvotstak hos flera långivare

Flera banker jobbar idag med skuldkvotstak för belåning till låntagare. Ett tak på 4,5-5 gånger disponibel årsinkomst är vanligt. Har du en disponibel årsinkomst på 275.000 kr får du max låna 1 375 000 kr vid ett tak på 5.

En del banker kan bevilja lån på över taket men sätter då ett hårdare krav på amortering. För ett bolån kan det röra sig om en ökad amortering på 1% per år.