Gratis mall skuldebrev

Här kan du ladda ner vår gratis mall för skuldebrev. Använd mallen som en lånehandling när du ska låna ut pengar till eller låna pengar av en annan privatperson.

Mallen täcker de viktigaste punkterna som måste finnas i ett skuldebrev, även kallat  skuldförbindelse eller revers.

  • Långivare & Låntagare
  • Lånesumma
  • Ränta
  • Amortering
  • Betalning
  • Regler vid förtida inlösen

dokumentmall-ikon100hKlicka här för att ladda ner mallen till din dator.

laddaner-knapp