Gratis mall skuldebrev

Här kan du ladda ner en enkel gratis mall för skuldebrev (låneavtal). Använd mallen som en lånehandling när du ska låna ut pengar till eller låna pengar av en annan privatperson.

Viktiga punkter i ett skuldebrev

Mallen täcker de viktigaste punkterna som måste finnas i ett skuldebrev, även kallat skuldförbindelse eller revers.

  • Långivare & Låntagare
  • Lånesumma
  • Ränta
  • Amortering
  • Betalning
  • Regler vid förtida inlösen
dokumentmall-ikon100h

Klicka här för att ladda ner mallen till din dator.

laddaner-knapp