Skuldebrev

Ett skuldebrev är ett avtal som upprättas när ett lån mellan en borgenär och en gäldenär. Dokumentet är en form av kvitto för den som lånat ut sina pengar. Om du lånar ut pengar till någon annan ska du skriva ett skuldebrev mellan privatpersoner.

Det kan kännas obekvämt att kräva att skuldebrevet upprättas om det är en nära vän som du ska låna ut pengar till. Muntliga avtal gäller men i händelse av tvist är det alltid att föredra ett skriftligt avtal som bevisföring.

Skuldebrev kallas ibland för skuldförbindelse eller revers.

Två huvudtyper av skuldebrev

Det finns i huvudsak två typer av skuldebrev som är värt att känna till.

Löpande skuldebrev

Ett skuldebrev som kan överlåtas till en annan person kallas för ett löpande skuldebrev. Den aktuella innehavaren står som betalningsansvarig på förfallodagen av skulden. När man tar ett privatlån från en bank är det alltid ett löpande skuldebrev som upprättas.

Enkelt skuldebrev

Enkla skuldebrev skrivs vid lån mellan två privatpersoner och beskriver förenklat vem som lånat pengar av vem. En viktig sak att känna till kring de enkla skuldebreven är att de inte ger fordringsrätt och inte kan utgöra värdepapper.

Innehåll i ett skuldbrev

Enligt lagen om skuldebrev ska innehållet i dokumentet innefatta:

  • skuldbeloppet
  • räntesatsen
  • villkor för amortering och ränta
  • regler vid försenad betalning

Vi har upprättat en gratis mall för skuldebrev som du är välkommen att tanka ner och använda fritt.