Factoring

Factoring innebär att man säljer/belånar fakturor för att få in kapital till en verksamhet. Ett factoringbolag köper fakturorna och tar därmed över indrivning av pengarna. Den som säljer fakturan får direkt betalt för det.

Factoring är en finansieringsform som många företag idag använder för att få bättre likviditet i bolaget.