Vad betyder ordet Denuntiation?

En denuntiation är ett meddelande till låntagaren att lånet (skuldebrevet) har övertagits av en kreditgivare från en annan. Det är det formella namnet på meddelandet om att skuldebrevet fått en ny borgenär.

Det är viktigt att detta meddelande når låntagaren så snabbt som möjligt. Skulle låntagaren betala ränta, avgifter och amortering till den gamla kreditgivaren har den nya inte rätt att kräva ut det om låntagaren inte hade fått meddelandet i tid.

Den övertagande kreditgivaren har alltså mycket starka incitament att så snabbt som möjligt få fram sin denuntiation.

Denuntiation och bostadsrätt

Om en ägare av bostadsrätt lånar pengar till köpet finns en pantsättning av bostadsrätten. Vid eventuell utmätning har långivaren företräde till utdelning och förtur till pengar om bostadsrätten tvångsförsäljs.

Pantsättningen ska meddelas bostadsrättsföreningen och det sker genom vad som också kallas för denuntiation av bostadsrätt.