Denuntiation

Vad betyder ordet denuntiation?

En denuntiation är ett meddelande till låntagaren att lånet (skuldebrevet) har övertagits av en kreditgivare från en annan. Det är det formella namnet på meddelandet om att skuldebrevet fått en ny borgenär. En synonym till denuntiation kan vara underrättelse om övertagande av fordran.

Det är viktigt att detta meddelande når låntagaren så snabbt som möjligt. Skulle låntagaren betala ränta, avgifter och amortering till den gamla kreditgivaren har den nya inte rätt att kräva ut det om låntagaren inte hade fått meddelandet i tid.

Den övertagande kreditgivaren har alltså mycket starka incitament att så snabbt som möjligt få fram sin denuntiation. Villkoren för lånet ska vara desamma vid en denuntiation. Nya långivaren får alltså inte öka vare sig räntan eller ta ut nya avgifter för skulden.

Det är möjligt att lämna underrättelsen både muntligt och skriftligt. Bäst är att göra det skriftligt då det enklare kan bokföras och dokumenteras.

Denuntiation och bostadsrätt

Om en ägare av bostadsrätt lånar pengar till köpet finns en pantsättning av bostadsrätten. Vid eventuell utmätning har långivaren företräde till utdelning och förtur till pengar om bostadsrätten tvångsförsäljs.

Pantsättningen ska meddelas bostadsrättsföreningen och det sker genom vad som också kallas för denuntiation av bostadsrätt.

Fakturaköp och denuntiation

En faktura är en typ av skuld/pantsättning och vid fakturaköp är det en ny borgenär som tar över kravet. Den som säljer fakturan ska skicka ut en denuntiation där det framgår att ett factoringbolag har tagit över den.