Vad betyder ordet Denuntiation?

När en kreditgivare övertar ett lån från en annan kreditgivare meddelas detta till låntagaren genom en s.k. denuntiation.