Boendekalkyl

En beräkning över kostnaderna för ett boende kallas för boendekalkyl eller boendekostnadskalkyl. Beroende på om man bor i villa eller bostadsrätt ser kalkylen lite annorlunda ut.

Kalkyl för boendekostnad i villa

Den som bor i villa och äger sin egen fastighet har flera löpande kostnader att ta med i kalkylen:

 • driftskostnader
  • el
  • vatten
  • sopor
 • bolåneräntor
 • fastighetsskatt
Villa

Driftskostnader

El, vatten och sopor består av både rörliga och fasta kostnader. Till exempel betalar man en fast årsavgift för anslutning till spillvatten, mätaravgift och boenhet enligt kommunens taxa. Utöver det tillkommer rörlig avgift mot förbrukat vatten.

Detsamma gäller för sopor med fast grundavgift och rörlig avgift beroende på hur mycket sopor och matavfall som slängs. Vid sophämtning vägs sopkärlen och på fakturorna framgår vikten och priset per kg sopor.

Elkostnader kan vara både rörligt och fast där ditt elavtal styr priset. Har man rörligt elpris sätts det kontinuerligt mot elbörsen och kan variera från dag till dag, eller timme för timme till och med.

Elkostnaden består av anslutningsavgift till elnätsbolag och förbrukningsel till elleverantör. Dessa kan vara ett och samma bolag men även olika ifall man valt annan elleverantör än nätbolaget på orten.

Bolåneräntor

Bolån kan vara rörliga eller fasta och utgiften bestå av ränta och amortering. Läs mer om bolån här.

Fastighetsskatt

Alla som äger en fastighet betalar årsvis en skatt, men sedan 1 januari 2008 kallas den för kommunal fastighetsavgift. För småhus och villor är den vid deklaration 2020 på 0,75% av taxeringsvärdet. Det finns ett maxtak på 8 049 kr, vilket motsvarar fastigheter med taxeringsvärde på 1 073 200 kr.


Boendekostnadskalkyl för bostadsrätt

Lägenhetshus

För en bostadsrätt räknar man in avgift till bostadsrättsförening och räntekostnader för eventuella lån som boendekostnader. I avgiften till föreningen ingår i regel sopor, vatten och el. Ibland kan elkostnader räknas utanför avgiften och då får du räkna med det separat i din kalkyl för boende.

 • avgift till bostadsrättsföreningen
 • räntekostnader på lån
 • elkostnader, om det inte ingår i föreningsavgiften